Insourcing af kvalitetsledelse og kvalitetsstyring hos dig?
Proces360 tager ansvar for hele kvalitetsprocessen og ledelsessamarbejdet:
Etablering, tilpasning, auditering, drift, certificering, optimering og løbende udvikling
Lykkes I med jeres strategi-implementering?
Over 70% af danske virksomheder lykkes ikke med dette, måske pga 15-15-15 fordelingen!
Bidrager dine udviklingsprocesser til bundlinien?
Eller er det blot forsinkende bureaukrati? Gode processer er værdiskabende og værdsættes af medarbejderne!
Kompetenceudvikling – har du råd til at lade være?
Opnå større indsigt i dine organisations kapabilitet og udviklingsprocesser!

Kvalitetsledelse

Når ens kunder forventer, at virksomhedens processer er certificerede og funktionelle. Vi kan hjælpe med kvalitetskontrol, drift af QA-funktionen og kvalitetsledelse i praksis. Vi har stor erfaring med positive resultater af certificering og recertificering under komplekse vilkår og tilsvarende fokus på værdiskabelse og forbedring i resten af tiden.

Procesforbedring

Når processer ikke blot er bureaukrati, men bygger bro mellem forretning og produktudvikling. Dette bistår vi jer med i praksis og med resultater. Læs mere

Implementering

Strategi-implementering kræver involvering af medarbejderne, klar kommunikation og konsekvent eksekvering af de vigtige initiativer, for at bringe virksomhedens adfærd derhen visionen peger. Læs mere

Lederudvikling

Se kataloget over specialiserede kurser indenfor ledelse af produktudvikling, procesforbedring og engineering - med fokus på effekt. Læs mere
Vi tilbyder insourcing af kvalitetsledelse og kvalitetsstyring ...

Få en kvalitetspartner

Mindre virksomheder, som ikke har behov for en fuldtids kvalitetschef kan med fordel drage nytte af insourcing. Proces360 varetager rollen som kvalitetschef i flere virksomheder og sikrer dermed bl.a. ISO9001 certifikatet, men sikrer også, at det skaber værdi i virksomheden.

Fordele:
 • Ledelsen har altid et kompetent modspil
 • Sikkerhed for vedvarende fokus på kvalitetsprocessen
 • Stor aflastning af interne ressourcer

Etablering & Drift

Drift og løbende auditering er nødvendige elementer, for at holde liv og værdi i kvalitetsstyringssystemet. Mange er dog helst fri for disse opgaver - som vi gladeligt overtager.

Fordele:
 • Garanti for løbende forbedring og optimering af virksomhedens processer
 • Stor aflastning af interne ressourcer
 • Få glæde af vores erfaring og overblik der udmøntes i et uformelt og positivt samarbejde med alle

Certificering

Vi bistår gerne med effektiv implementering af kvalitetsstyringssystemer baseret på ISO9001 og tilsvarende standarder og vi sikrer, at implementeringen tilpasses virksomhedens behov og forretningsprocesser.

Fordele:
 • Sikrer opfyldelse af nuværende og fremtidig ISO certificeringskrav
 • Gennemfør certificering og recertificering med lavere risiko og i trygge hænder
 • Håndter eks. miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, informationssikkerhed og risikoledelse samtidigt

Optimering & Udvikling

Mange kvalitetsstyringssystemer sander til og leverer ikke længere den ønskede effekt. Manglende opnåelse af ønsket kvalitet påvirker konkurrenceevne, leveringsevne, skalering og udnyttelse af ressourcer samt produktivitet .

Fordele:
 • Få adgang til vores erfaringer fra mange virksomheder og mange brancher
 • Ekstern kompetence med ekspertise og bredt erfaringsgrundlag, som videregives til kunden
 • Beskyt den oprindelige investering

... Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Kontakt os

info @ proces360.dk

Salg & markedsføring:

Niels Jørgen Vase,  +45 4019 9115

Palle Herskind,  +45 3043 0406

Konsulenter:

Diego Børresen Lladó,  +45 2420 5136 (København)

Carsten Højmose Kristensen, +45 3089 3091 (Århus)