Velkommen til Proces360

I krydsfeltet mellem teknologi og forretning

Se vores korte introvideo
 

Er vi sikret mod cyberangreb, hackerangreb, datatab og datatyveri?

Implementering og drift af din informationssikkerhed eks. baseret på ISO 27001

Se mere om ISO 27001
 

Insourcing af kvalitetsledelse og kvalitetsstyring hos dig?

Proces360 tager ansvar for hele kvalitetsprocessen og ledelsessamarbejdet:
Etablering, tilpasning, auditering, drift, certificering, optimering og løbende udvikling

Se mere om ISO9001
 

Lykkes I med jeres strategi-implementering?

Over 70% af danske virksomheder lykkes ikke med dette, måske pga 15-15-15 fordelingen!

Læs mere her
 

Bidrager dine udviklingsprocesser til bundlinien?

Eller er det blot forsinkende bureaukrati? Gode processer er værdiskabende og værdsættes af medarbejderne!

Se mere om CMMI
 


 

Vi tilbyder konsulentbistand til vurdering og implementering af ...

(se mere under "Services" i menuen)

CMMI Udviklingsmodenhed

Forstå din organisations styrker og svagheder. Få en prioriteret indsatsplan. Vi har Danmarks største erfaring med praktisk implementering af CMMI.       Se mere

ISO9001 Kvalitetsledelse

Opbygning og/eller vedligehold af kvalitetsstyringssystem baseret på ISO9001:2015. Effektive værktøjer til medarbejderne. "Lej en kvalitetschef" til drift.       Se mere

ISO27001 Informationssikkerhed

Vi udfører gap-analyse ud fra jeres risikoappetit. Hjælp til implementering af jeres ISMS. Værktøjsunderstøttelse. "Lej en CISO", når I er i drift.        Se mere

Agil udvikling

Udnyt vort evalueringstool. Opnå transformation til den agile kultur, i respekt for de traditionelle modellers kvaliteter og markedets begræsninger.        Se mere

APQP4WIND Struktureret design

Ønsker du som leverandør at leve op til vindbranchens skrappere krav om design for produkt- og proceskvalitet - så hjælper vi gerne.       Se mere

GDPR - Persondataforordningen

Vi udfører gapanalyse og risikovurderer. Vi implementerer med tanke på udbytte. Værktøjsunderstøttelse. "Lej en DPO", når I er i drift.        Se mere

Vores Passion

Vi brænder for, at produkt- og serviceudvikling fortsat har en fremtid i Danmark - en af verdens dyreste lande at udvikle i. Det kræver, at vi er innovative, i stand til at forstå og håndtere kompleksitet og har evnen til at eksekvere – gennem gode processer, der fremmer samarbejdet og kommunikationen mellem vores dygtige og kompetente mennesker.

Vores Mission

Vi arbejder for, at vore kunder forbliver blandt de bedste i deres branche til at udvikle og styre produkter og services. Det handler om at få kompetence og innovation til udmønte sig i funktionalitet, informationssikkerhed, pris og kvalitet i praksis. Vi identificerer forbedringspotentialet, skaber løsninger med effektivitet og skaber fælles succes med respekt for kundens kultur.

Udvalgte kunder

// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords