Case: Opstart af konfigurationsstyring

Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.

Virksomheden

Virksomheden er en stor international softwareleverandør, i dette tilfælde en division inden for Health Care.

 

Situationen

Kunden havde behov for forbedring af egen konfigurationsstyring og kontaktede os for dels at øge egen kompetence, men også for internt at blive mere fokuseret på, hvad der trængte til forbedring og hvordan. Det var forventningen, at kunden bagefter stod med et billede af, hvordan de bedst kunne komme i gang med konfigurationsstyring, samt en klarhed over, hvor det var bedst/vigtigst at starte, så de skridt for skridt kunne komme videre.

Opgaven

Efter aftale gennemførte vi et firmarettet og firmatilpasset kursus. Vi leverede en beskrivelse af det indhold, vi anbefalede i kundens situation, og derefter blev vi sammen enige om indholdet.

Indholdet omfattede:

  • Motivation, bl.a. sikring af konsistens og integritet i produkter samt balancering af fremdrift og stabilitet i projekter
  • Identifikation af arbejdsprodukter, konfigurationer og baselines
  • Ændringsstyring bl.a. årsager til ændringer, beslutninger af ændringer og frigivelse
  • Status, målinger og kvalitetsstyring
  • Standarder for konfigurationsstyring
  • Implementering i praksis.

Resultatet

Deltagerne var meget glade for kurset og fremhævede dels, at det gav en fælles terminologi, så de nu førte bedre og meget klarere samtaler om emnet, men også at det var en god start på et nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.

Kursusevaluering var baseret på 15 spørgsmål, som besvares på 1 til 5 – skala. Gennemsnittet for dette kursus var 4,8.

Virksomheden har været selvhjulpen efter kurset.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet
En væsentlig forudsætning for agil udvikling, produktudvikling og cybersikkerhed

Kort fortalt: Kurset medførte øget kompetence og mere fokus på, hvad der trængte til forbedring og hvordan. Det gav en fælles terminologi, så deltagerne nu førte bedre samtaler om emnet, og ledte til et nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.