Brugen af målinger

Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data

Brugen af målinger

Share:

Et berømt citat indenfor dette emne er fra W. Edwards Deming, en ingeniør og meget andet, som var en person, der betød enormt meget for Japans industrielle oprejsning efter 2. verdenskrig:

"In God we trust, all others bring data.”

Deming var stor tilhænger af objektivitet gennem data, da analyse af disse giver den bedste indsigt i situationen, fremdrift og skaber grundlag for nødvendige beslutninger. Selvom ingen forestiller sig at forstå økonomiske tilstande uden tal, så er det stadig udbredt at forstå projekters status, fremdrift på opgaver, kvalitet og meget andet uden tilsvarende kvantitativ indsigt. Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis vigtige beslutninger skal træffes i tide.

Vores mål giver et informationsbehov

Måling og analyse tager udgangspunkt i projektets og ledelsens behov for løbende at kunne vurdere fremdrift i forhold til projektets fastsatte mål, og det etablerer en effektiv kapacitet til at tilvejebringe disse kvantitative informationer. I praksis indsamles, opbevares og analy­seres målinger, som stilles til rådighed som resultater til beslutningstagning i andre sammenhænge – typisk ved planlægning og opfølgning på aktiviteter. Et eksempel er et projekts fremdriftsrapportering, der med udgangspunkt i analyserede målinger, eksempelvis fra økonomisystemet og projektstyringsværktøjet, ofte kan gøres kort, koncist og datadrevet.

Et naturligt udgangspunkt for at forstå behov for information er de mål, der ønskes opnået – både virksomhedens og projekternes. Målene kan bearbejdes som udgangspunkt for måling og analyse gennem klassiske metoder som Goal-Question-Metric (GQM), Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPI) og ikke mindst den agile verdens burn down charts og velocity. Den gode løsning har en stærk kobling mellem forretningsmål og procesrelevante målinger.

Skab sammenhæng mellem informationsbehov og måleaktiviteter

Ønsket er her, at der gennemføres en specifikation og planlægning af måleaktiviteter., da dette ikke er en triviel aktivitet. Udgangspunktet er informationsbehov, typisk i relation til at forstå projektets mål (f.eks. fremdrift, økonomi, kvalitet og processernes effektivitet). Målinger, der matcher informationsbehov specificeres, herunder hvilke data, der skal indsamles, og hvorledes de skal opbevares.

Endvidere specificeres, hvorledes målinger skal analyseres og præsenteres. Dette skal forstås ret bredt og omfatter eks. brugen af grafer og/eller tabulerede opstillinger, trend-analyser og ikke mindst håndtering af fejlagtige målinger eller upålidelige data.

Et eksempel på målespecifikationer

Et eksempel kunne være, at virksomheden har et mål for en software-afdelings produktivitet. Produk­tivitet ønskes målt som forholdet mellem den frembragte kodes størrelse eller funktionalitet og tid brugt på at frembringe koden. Hver af disse to målinger skal nu defineres operationelt; et eksempel, hvor kodens størrelse måles som antal linjer kode er angivet herunder (advarsel: brugen af linjer kode som størrelsesmål er er af og til meget omstridt).

maaleskema.JPG

Foretag måleaktiviteter og kommuniker resultater

Størstedelen af indsatsen er her at gøre som tidligere specificeret dvs. indsamle, opbevare, analysere og fortolke de indhentede måledata. Endeligt skal resultatet kommunikeres til relevante interessenter.

Et eksempel på målerapportering

Kravstyring er en vigtig proces med afgørende betydning for hele projektet. Målingerne her giver indsigt i projekt og proces.

maalerapport.png

Eksempler på gode målinger

Kunder Projekter/aktiviteter Resultater/Kvalitet
Kundetilfredshedsmålinger Antal projekter leveret til tiden ud af samlet antal Antal fejl, der findes efter afsluttende kvalitetssikring
Antal tilbagevendende kunder Antal projekter leveret indenfor budget ud af samlet antal Antal kundefundne fejl pr produkttype pr omsat enhed
Antal garantisager pr omsat “enhed” Forbrug af ressourcer og budget kontra fremdrift Antal og type af uløste fejl
  Opfyldelse af tidsplaner Opnåede mål (benefits)
  Teknisk fremdrift