GDPR 2.0 - Håndtering af persondatabrud

IDA-IT gå-hjem mødet gennemgik, hvordan man skal håndtere et databrud - juridisk såvel som teknisk.

GDPR 2.0 - Håndtering af persondatabrud

Share:

Gå-hjem-mødet afholdt i IDA-IT havde Michael Lentge Andersen (Derant) og Tue Goldschmieding (Gorrisen Federspiel) som gæstetalere, og indholdet dækkede fra flere vinkler, hvordan man som dataansvarlig håndterer et persondatabrud - enten et brud, man selv opdager eller et, som andre påpeger for en.

Budskabet er, at IT sikkerhed er blevet et forretningsproblem og ikke længere kun et IT problem. Det indebærer i høj grad, at man som dataansvarlig har en plan for, hvordan man håndterer et evt persondatabrud, både teknisk og juridisk, herunder en stærk kommunikationsplan. Forensics - dvs undersøgelse og analyse af bruddets omfang og konsekvenser er vores samarbejdspartner, Derant, eksperter i. Kommunikationssiden skal man også tænke godt over - for det kan have mange konsekvenser både økonomisk, ressourcemæssigt og ikke mindst PR mæssigt.

Se video-indlægget her (lukket Facebook gruppe, som man dog kan anmode om medlemsskab af): https://www.facebook.com/kwesth/videos/10158248506684046/ 

Præsentation kan fås ved at kontakte Diego.