Kursus: Configuration Management

Ensuring Integrity in the Development Process
 • Brug konfigurationsstyring til at skabe effektivitet i udviklings- og vedligeholdelsesprocessen
 • Få indsigt i den vigtige sammensmeltning mellem ledelse og teknik gennem konfigurationsstyring
 • Se de store ligheder mellem eks. IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL – og få disse til at sameksistere
 • Se hvordan konfigurationsstyring kan bidrage til det store overblik over den tekniske udvikling
 • Fastlæg livscyklus og systematik for definition, vurdering, beslutning og implementering af ændringer
 • Få et simpelt men effektivt hjælpemiddel til at vælge det rette konfigurationsstyringsværktøj

Konfigurationsstyring, herunder ændringsstyring, er en disciplin som indebærer væsentlige ledelsesmæssige såvel som tekniske udfordringer. Disse er af afgørende betydning for produktet som skal frembringes. Konfigurationsstyring er også karakteriseret ved dagligt at involvere mange personer.

Ledelsesmæssigt hjælper konfigurationsstyring med til at håndtere ændringer således risiko og rework reduceres – og at regningen for ændringen sendes til den rette modtager.

Teknisk sikrer konfigurationsstyring integritet i udvikling og vedligeholdelse både tidsmæssigt og produktmæssigt. De tidsmæssige aspekter handler bl.a. om at definere hvilke arbejdsprodukter der skal eksistere hvornår og i hvilken tilstand/kvalitet. Konfigurationsstyring sikrer også at arbejdsprodukter der samlet udgør en helhed af produktet eller ydelsen, håndteres som én enhed på tværs af organisation, tekniske discipliner og produktportefølje.

Konfigurationsstyring er metoder til at undgå udsagn som

 •     ”Jamen, den fejl har jeg rettet”
 •     ”Er der nogen der ved hvad vi har sat i drift?”
 •     ”Vi ved ikke hvilke fejl vi har rettet i den udgave”
 •     ”Dette er ikke den nyeste version!”
  Configuration Management

Indhold

 • Strategi og planlægning
  • Produktets livscyklus
  • Aktiviteter til konfigurationsstyring
 • Identifikation
  • Hvad består produktet af?
  • Funktionelle og produktmæssige opdelinger
  • Baselines og referencepunkter
 • Ændringsstyring
  • Livscyklus for en ændring
  • Roller og ansvar
  • Release af produktet
 • Status og audit
  • Måling af status
  • Status og godkendelser
  • Check af integritet
 • Forstå konfigurationsstyring, eks. som beskrevet af IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL
 • Implementering af CM processen
  • Hvem gør hvad og hvornår
  • Valg af værktøjer

Varianter

 • Tilbydes også i en to dages version med fokus på praktisk implementering og overholdelse af CMMIs krav til konfigurationsstyring, både på niveau 2 og 3

Hvem retter kurset sig imod?

 • Configuration Managers og projektdeltagere
 • Tekniske ledere og projektledere
 • Metode- og procesansvarlige
 • SPI / SEPG deltagere

Hvad er form og varighed?

Kurset afholdes på dansk. Kursusmaterialet er på engelsk. Gennemgået materiale udleveres på papir sammen med en praktisk daglig guide.

Kurset er en kombination af undervisning, dialog og korte øvelser.

Kurset er heldags og afholdes som et firmakursus.

Proces360 er kompetence og erfaring indenfor
Analyse & Rådgivning
Udvikling & Implementering
Realisering & Optimering

Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091
chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136
dbl@proces360.dk

Relaterede emner
Arbejdsgange en organisation kan implementere for at få bedre styr på udviklingsprocesser
Produktudvikling med vægt på løbende at levere værdi til kunden
Understanding the Model
Advanced Product Quality Planning for vindindustrien
En væsentlig forudsætning for agil udvikling og produktudvikling
Relaterede specialer
Produktudvikling med vægt på løbende at levere værdi til kunden
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Gå hjem-møde i København den 29. januar 2019, 16-18 i Ingeniørhuset.
IDA-IT gå-hjem-møde den 24. september 2018 (Sølyst)
Gå hjem-møde i Århus 17. september 2018
// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords