Kursus: Configuration Management

Ensuring Integrity in the Development Process
 • Brug konfigurationsstyring til at skabe effektivitet i udviklings- og vedligeholdelsesprocessen
 • Få indsigt i den vigtige sammensmeltning mellem ledelse og teknik gennem konfigurationsstyring
 • Se de store ligheder mellem eks. IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL – og få disse til at sameksistere
 • Se hvordan konfigurationsstyring kan bidrage til det store overblik over den tekniske udvikling
 • Fastlæg livscyklus og systematik for definition, vurdering, beslutning og implementering af ændringer
 • Få et simpelt men effektivt hjælpemiddel til at vælge det rette konfigurationsstyringsværktøj

Konfigurationsstyring, herunder ændringsstyring, er en disciplin som indebærer væsentlige ledelsesmæssige såvel som tekniske udfordringer. Disse er af afgørende betydning for produktet som skal frembringes. Konfigurationsstyring er også karakteriseret ved dagligt at involvere mange personer.

Ledelsesmæssigt hjælper konfigurationsstyring med til at håndtere ændringer således risiko og rework reduceres – og at regningen for ændringen sendes til den rette modtager.

Teknisk sikrer konfigurationsstyring integritet i udvikling og vedligeholdelse både tidsmæssigt og produktmæssigt. De tidsmæssige aspekter handler bl.a. om at definere hvilke arbejdsprodukter der skal eksistere hvornår og i hvilken tilstand/kvalitet. Konfigurationsstyring sikrer også at arbejdsprodukter der samlet udgør en helhed af produktet eller ydelsen, håndteres som én enhed på tværs af organisation, tekniske discipliner og produktportefølje.

Konfigurationsstyring er metoder til at undgå udsagn som

 •     ”Jamen, den fejl har jeg rettet”
 •     ”Er der nogen der ved hvad vi har sat i drift?”
 •     ”Vi ved ikke hvilke fejl vi har rettet i den udgave”
 •     ”Dette er ikke den nyeste version!”
  Configuration Management

Indhold

 • Strategi og planlægning
  • Produktets livscyklus
  • Aktiviteter til konfigurationsstyring
 • Identifikation
  • Hvad består produktet af?
  • Funktionelle og produktmæssige opdelinger
  • Baselines og referencepunkter
 • Ændringsstyring
  • Livscyklus for en ændring
  • Roller og ansvar
  • Release af produktet
 • Status og audit
  • Måling af status
  • Status og godkendelser
  • Check af integritet
 • Forstå konfigurationsstyring, eks. som beskrevet af IEEE, CMMI, Prince2 og ITIL
 • Implementering af CM processen
  • Hvem gør hvad og hvornår
  • Valg af værktøjer

Varianter

 • Tilbydes også i en to dages version med fokus på praktisk implementering og overholdelse af CMMIs krav til konfigurationsstyring, både på niveau 2 og 3

Hvem retter kurset sig imod?

 • Configuration Managers og projektdeltagere
 • Tekniske ledere og projektledere
 • Metode- og procesansvarlige
 • SPI / SEPG deltagere

Hvad er form og varighed?

Kurset afholdes på dansk. Kursusmaterialet er på engelsk. Gennemgået materiale udleveres på papir sammen med en praktisk daglig guide.

Kurset er en kombination af undervisning, dialog og korte øvelser.

Kurset er heldags og afholdes som et firmakursus.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet
Understanding the Model
Gå hjem-møde i Århus 17. september 2018
En væsentlig forudsætning for agil udvikling, produktudvikling og cybersikkerhed
Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.
Når disciplinen konfigurationsstyring skal organiseres, kan det være en stor fordel at trække på andres erfaringer. Disse 16 patterns er værdifulde i relation til at styre softwareudvikling på en konstruktiv måde.