Kursus: Essentials of the CMMI

Understanding the Model
 • Se fordele ved modelbaseret procesforbedring
 • Bliv i stand til at navigere i CMMI og finde relevant information
 • Få god indsigt i indholdet af procesområderne på CMMI niveau 2 og 3
 • Forstå hvad der skal til for at jeres organisation opnår forankring og blivende effekt af forbedringer
 • Forstå hvordan CMMI kan anvendes i din organisation
 • Forstå overordnet hvordan officielle assessments forløber og hvad der kræves af organisationen

CMMI (Capability Maturity Model Integrated) er en modenhedsmodel for software-, produkt- og systemudvikling baseret på de bedste erfaringer fra gennemførelse af tusinder af projekter. Anvendelsen af CMMI som grundlag for systematisk forbedring af egen organisations evne til at levere til tiden og i høj kvalitet på en effektiv måde accelerer i disse år ligesom indkøbere af komplekse it-løsninger i stigende omfang vurderer leverandører efter CMMI modellen.

Dette kursus giver indsigt i CMMI på et niveau, der gør deltagerne i stand til at vurdere modellens anvendelse i egen organisation og starte procesforbedring baseret herpå. Kurset er oplagt ved opstart af procesforbedringsaktiviteter, ved skift til CMMI fra andre modeller eller som bidrag til effektiv kompetenceopbygning til egen udviklingsorganisationen.

Hovedindholdet i kurset er niveau 2 og 3 – de mest relevante niveauer for de fleste. Kurset tager udgangspunkt i den trinvise model som er den klart mest udbredte og fokuserer på sammenhæng mellem modellens processer og praksis

Kurset videregiver praktiske erfaringer og fokuspunkter for hvert procesområde – det er kortere end traditionelle CMMI kurser, men givere højre udbytte.

Indhold

 • Introduktion
 • Modelbaseret forandring
  • CMMIs procesområder
  • IDEAL modellen
 • Overblik over CMMI v. 1.3
  • Modenhedsniveauer
  • Krævede, forventede og informative elementer
  • Trinvis kontra kontinuert repræsentation
 • Implementering af processer
 • Institutionalisering af processer
  • Herunder koblinger mellem procesområder
 • Gennemgang af alle procesområder indenfor
  • Project Management
  • Engineering
  • Process Management
  • Support
 • Gennemgang af formelt certificeringsforløb

Varianter

 • Kan afholdes over 3 dage med stort indhold af øvelser.
 • Kan afholdes med særligt fokus på CMMI niveau 2 processer.

Hvem retter kurset sig imod?

 • Ledere og projektledere
 • Metode- og procesansvarlige
 • SPI / SEPG deltagere
 • Kvalitetsmedarbejdere
 • Praktikere som vil videre!

Hvad er form og varighed?

Kurset afholdes på dansk. Kursusmaterialet er på engelsk pga. modellen.

Kurset forudsætter adgang til modellen i form af enten bog eller udskrift af en mindre del af den offentligt tilgængelige model. Kontakt os for nærmere oplysninger herom.

Gennemgået materiale udleveres på papir sammen med en praktisk daglig guide til CMMI - "The Companion".

Kurset er komprimeret og formen er primært traditionel klasseundervisning. Der er afsat tid til spørgsmål og mindre øvelser.

Kurset varer to dage og afholdes som et firmakursus.

Proces360 er kompetence og erfaring indenfor
Analyse & Rådgivning
Udvikling & Implementering
Realisering & Optimering

Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091
chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136
dbl@proces360.dk

Relaterede emner
Produktudvikling med vægt på løbende at levere værdi til kunden
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.
SCAMPI-A appraisal. Niveau 2 modenhed. "Eksamen" bestået.
Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
Gå hjem-møde i København den 22. januar 2019, 16-18 i Ingeniørhuset, København.
Relaterede specialer
Arbejdsgange en organisation kan implementere for at få bedre styr på udviklingsprocesser
Ensuring Integrity in the Development Process
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Designing for CMMI Success
En væsentlig forudsætning for agil udvikling og produktudvikling
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
CMMI - eller Capability Maturity Model Integration - er en model baseret på best practice for forretningskritiske processer og for etablering/forbedring af processer. CMMI V2 udkom i 2018 og indeholder i langt større omfang eksempler fra den agile praksis.
Formålet med denne artikel er at vise, at det er muligt at opnå både forudsigelighed og agilitet i ens udviklingsprocesser, også selv om organisationen udvikler komplekse produkter og/eller har med komplekse markeder at gøre. CMMI V2 er modellen, der kan skabe overblik og vise vejen.
Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.
Offentlig IT-udviklingsafdeling. Ønskede effektivisering og modning. Store udfordringer. Fortsatte modningsprocessen ved egen hjælp.
Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.
SCAMPI-A appraisal. Niveau 2 modenhed. "Eksamen" bestået.
// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords