Kursus: Process Architecture

Designing for CMMI Success
 • Forstå vigtigheden af tidligt at have en veldefineret procesarkitektur
 • Forstå hvordan effektiv udvikling, forankring og blivende effekt af igangsatte forbedringer opnås
 • Forstå forskellige muligheder for design af procesløsning, herunder både strukturelle og temporale aspekter
 • Forstå hvordan kravene til institutionalisering/forankring (Generic Practices) effektivt kan og bør afspejles i procesarkitekturen
 • Få kendskab til praktiske erfaringer relateret til CMMI, procesarkitektur og beskrivelse og anvendelse af processer

Mange virksomheder har igangsat eller står overfor at igangsætte omfangsrige procesforbedringsinitiativer baseret på CMMI (Capability Maturity Model Integrated). En forudsætning for, at de ønskede resultater kan opnås er, at der defineres rammer, struktur og indholdselementer for ”procesløsningen”.

Som ved udvikling af store, komplekse softwareløsninger, så bør der derfor tidligt – og helst inden alt for megen delegering og parallelt arbejde igangsættes – udarbejdes og defineres en arkitektur for den samlede løsning og dennes enkeltkomponenter. Dette højner både effektiviteten i procesudviklingen og sandsynligheden for succes med den samlede løsning – præcis som indenfor softwareudvikling.

Dette kursus behandler via en blanding af undervisning og opgaver en række konkrete og relevante arkitektoniske designvalg i virksomhedens procesløsning. Kurset er oplagt til afvikling tidligt i virksomhedens arbejde mod højere modenhed, men vil også med fordel kunne anvendes undervejs i et igangværende forløb til refleksion og trykprøvning af organisationens procesmæssige løsning. Endvidere vil organisationer, som står overfor at udvide eksisterende procesløsninger til CMMI, have gavn af denne systematiske tilgangsvinkel til design af procesarkitektur.

Indhold

 • Processers livscyklus og procesarkitekturens
 • rolle
 • CMMI krav og forventninger i relation til procesarkitektur
 • Gennemgang af elementer i procesarkitekturen
 • Role/Action teknik
 • Overordnede tilgangsvinkler til implementering af Generic Practices
 • For hver Generic Practice gennemgås
  • Forslag til mulig implementering i procesarkitekturen
  • Eksempel baseret på Requirements Management processen
  • Erfaringer med implementeringen
 • Eksempel på procesudviklingsstrategi

Varianter

Deployering/udrulning/implementering kan indgå i forskellige grad - både set fra organisationens side og fra projekternes side

Hvem retter kurset sig imod?

 • Metode- og procesansvarlige
 • SPI/SEPG deltagere
 • Kvalitetsmedarbejdere
 • Nøgledeltagere i forbedringsgrupper

Hvad er form og varighed?

Kurset afholdes på dansk mens kursusmaterialet er på engelsk. Materialet udleveres på papir sammen med en praktisk daglig guide.

Kurset forudsætter adgang til modellen i form af enten bog eller udskrift af en mindre del af den offentligt tilgængelige model. Kontakt os for nærmere oplysninger herom.

Kurset varer to dage og er en kombination af klasseundervisning med dialog og workshop. Der er endvidere afsat tid til mindre øvelser undervejs.

Afholdes som et firmakursus.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet
Høj kundetilfredhed gennem fokus på agilitet, performance og kvalitet
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Ensuring Integrity in the Development Process
Kvalitet og performance opnås ved implementering af udvidede, branchespecifikke standarder
Understanding the Model
En væsentlig forudsætning for agil udvikling, produktudvikling og cybersikkerhed
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
CMMI - eller Capability Maturity Model Integration - er en model baseret på best practice for forretningskritiske processer og for etablering/forbedring af processer. CMMI V2 udkom i 2018 og indeholder i langt større omfang eksempler fra den agile praksis.
Formålet med denne artikel er at vise, at det er muligt at opnå både forudsigelighed og agilitet i ens udviklingsprocesser, også selv om organisationen udvikler komplekse produkter og/eller har med komplekse markeder at gøre. CMMI V2 er modellen, der kan skabe overblik og vise vejen.
Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.
Offentlig IT-udviklingsafdeling. Ønskede effektivisering og modning. Store udfordringer. Fortsatte modningsprocessen ved egen hjælp.
Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.
SCAMPI-A appraisal. Niveau 2 modenhed. "Eksamen" bestået.