Kursus: Process Architecture

Designing for CMMI Success
 • Forstå vigtigheden af tidligt at have en veldefineret procesarkitektur
 • Forstå hvordan effektiv udvikling, forankring og blivende effekt af igangsatte forbedringer opnås
 • Forstå forskellige muligheder for design af procesløsning, herunder både strukturelle og temporale aspekter
 • Forstå hvordan kravene til institutionalisering/forankring (Generic Practices) effektivt kan og bør afspejles i procesarkitekturen
 • Få kendskab til praktiske erfaringer relateret til CMMI, procesarkitektur og beskrivelse og anvendelse af processer

Mange virksomheder har igangsat eller står overfor at igangsætte omfangsrige procesforbedringsinitiativer baseret på CMMI (Capability Maturity Model Integrated). En forudsætning for, at de ønskede resultater kan opnås er, at der defineres rammer, struktur og indholdselementer for ”procesløsningen”.

Som ved udvikling af store, komplekse softwareløsninger, så bør der derfor tidligt – og helst inden alt for megen delegering og parallelt arbejde igangsættes – udarbejdes og defineres en arkitektur for den samlede løsning og dennes enkeltkomponenter. Dette højner både effektiviteten i procesudviklingen og sandsynligheden for succes med den samlede løsning – præcis som indenfor softwareudvikling.

Dette kursus behandler via en blanding af undervisning og opgaver en række konkrete og relevante arkitektoniske designvalg i virksomhedens procesløsning. Kurset er oplagt til afvikling tidligt i virksomhedens arbejde mod højere modenhed, men vil også med fordel kunne anvendes undervejs i et igangværende forløb til refleksion og trykprøvning af organisationens procesmæssige løsning. Endvidere vil organisationer, som står overfor at udvide eksisterende procesløsninger til CMMI, have gavn af denne systematiske tilgangsvinkel til design af procesarkitektur.

Indhold

 • Processers livscyklus og procesarkitekturens
 • rolle
 • CMMI krav og forventninger i relation til procesarkitektur
 • Gennemgang af elementer i procesarkitekturen
 • Role/Action teknik
 • Overordnede tilgangsvinkler til implementering af Generic Practices
 • For hver Generic Practice gennemgås
  • Forslag til mulig implementering i procesarkitekturen
  • Eksempel baseret på Requirements Management processen
  • Erfaringer med implementeringen
 • Eksempel på procesudviklingsstrategi

Varianter

Deployering/udrulning/implementering kan indgå i forskellige grad - både set fra organisationens side og fra projekternes side

Hvem retter kurset sig imod?

 • Metode- og procesansvarlige
 • SPI/SEPG deltagere
 • Kvalitetsmedarbejdere
 • Nøgledeltagere i forbedringsgrupper

Hvad er form og varighed?

Kurset afholdes på dansk mens kursusmaterialet er på engelsk. Materialet udleveres på papir sammen med en praktisk daglig guide.

Kurset forudsætter adgang til modellen i form af enten bog eller udskrift af en mindre del af den offentligt tilgængelige model. Kontakt os for nærmere oplysninger herom.

Kurset varer to dage og er en kombination af klasseundervisning med dialog og workshop. Der er endvidere afsat tid til mindre øvelser undervejs.

Afholdes som et firmakursus.

Proces360 er kompetence og erfaring indenfor
Analyse & Rådgivning
Udvikling & Implementering
Realisering & Optimering

Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091
chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136
dbl@proces360.dk

Relaterede emner
Kvalitetsstyring der leder til bedre resultater
Understanding the Model
Managing towards Effective Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Struktureret innovation
Best Practice for Information Security and Cybersecurity Controls (ISO 27001 and ISO 27002)
Relaterede specialer
Arbejdsgange en organisation kan implementere for at få bedre styr på udviklingsprocesser
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Ensuring Integrity in the Development Process
Understanding the Model
En væsentlig forudsætning for agil udvikling og produktudvikling
// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords