Implementering

Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
 • Implementer dine strategiske forandringsprojekter
 • Brug forandringsledelse til at implementere nye processer
 • Benyt top-down eller buttom-up tilgang
 • Få dine medarbejdere involveret og engageret i transformationen
 • Høst nogle af de lavt hængende frugter
 • Overvej at outsource projektlederrollen for implementering til os

Kender du 15-15-15 fordelingen?

 • Ledelsen bruger 15 dage på at udarbejde en ny strategi
 • Mellemledelsen får 15 timer til at forstå strategien
 • Medarbejderne bruger 15 minutter på at høre om strategien
Forbedring er svære - men nemmere med en styret proces.

 

Udfordringen

Denne fordeling er desværre meget udbredt og kan være en af årsagerne til udfordringer med at komme i mål med at få implementeret strategiens indsatsområder. Ifølge professor Anders Drejer (Institut for Økonomi og Ledelse, AAU) får mere end 70% af danske virksomheder ikke gennemført deres strategi.

Ledelsen bruger typisk meget tid på at udarbejde strategien, foretage gap-analyser og oplæg til handlingsplaner og involverer i noget omfang også folk i dette arbejde. Men den konkrete implementering kræver en hel del mere indsats – gennem planlægning af initiativer, tilpas kommunikation og engagement af folk, ressourceallokering og ikke mindst opfølgning på initiativerne og resultater deraf. Hertil kommer i mange tilfælde behov for forandringer er måder, vi arbejder på, interagerer, værktøjer der bruges, og ikke mindst kulturforandringer på visse områder.

Eksempler på strategiske indsatser:

 • Implementering af ISO9001 kvalitetsledelsessystem (QMS) for bedre samarbejde - kan sagtens tage 1 år i nogle organisationer
 • Modning af en udviklingsorganisation fra CMMI niveau 1 til 2, 2 til 3 - de bedste klarer dette på 2 år
 • Agil transformation - hvad skal der til for at skifte fra vandfaldsmetode til at arbejde ægte agilt
 • Få dine Scrum teams til at performe effektivt
 • Implementering af ISO27001 informationsledelsessystem (ISMS) kræver dels stor indsats i risikovurdering, mapning til eksisterende processer samt opbygning af effektive kontroller, der forstås og udføres i organisationen.

Disse eksempler er helt almindelige og kræver en fokuseret indsats, et transformationsprojekt, at få i mål.

Løsningen

Proces360 kan bidrage på forskellige måder. Vi har selv været der - og kom igennem.

Proces360 kan bistå dig med at gennemføre de udvalgte strategiprojekter i udviklingsafdelingen og dens relationer, samt understøtte den nødvendige forandringsproces, specielt i samarbejde med mellemledelsen, som er omdrejningspunkt for medarbejderrettede initiativer.

Vi har dels værktøjer og metoder, men i høj grad også det engagement, der er nødvendigt for at opnå vedholdenhed og fokus i de svære faser i en forandringsproces, men ikke mindst få det bedste ud af de medarbejdere, der skal omsætte strategien til virkelighed. Dermed kommer strategien til at understøtte virksomhedens mission og vision.

Ved at hyre en ekstern part opnår I som ledelse

 • At signalere handlingskraft og beslutsomhed omkring projektet
 • Objektiv feedback fra Proces360 om resultater og forløbet
 • Sikkerhed for resultatet - vi har prøvet disse projekter før og ved, hvad det skal resultere i
 • Coaching af de deltagende parter - dvs løbende træning i, hvad det vil sige at arbejde efter nye standarder

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Offentlig IT-udviklingsafdeling. Ønskede effektivisering og modning. Store udfordringer. Fortsatte modningsprocessen ved egen hjælp.