Branchespecifikke standarder

Kvalitet og performance opnås ved implementering af udvidede, branchespecifikke standarder

Hvis du er leverandør, oplever du sikkert, at mange kunder og markeder er begyndt at stille  kontraktuelle krav, der rækker udover ISO 9001, især når der er tale om komplekse opgaver som produktudvikling. Det kan der være flere grunde til, men vi vil fremhæve to behov:

 •  forsikring for høj kvalitet og pålidelighed af indkøbte produkter
 •  øget leverandør-performance, hvor en sikker og professionel udviklingsproces er grundlaget

Proces360 har stor erfaring med brug af supplerende  standarder , og det giver jer følgende fordele:

 •  Kom i mål, sikkert, hurtigt og uden fejlimplementeringer
 •  Udnyt jeres specialister bedst muligt
 •  Få gavn af ekstern specialistviden, herunder bred erfaring fra mange brancher
 •  Vi har erfaring med agil produktudvikling, der omfatter software, elektriske og mekaniske systemer
 • Vi er vant til at arbejde med internationale organisationer
 • Vi er vant til at arbejde med komplekse organisationer

Services

Gap analyse

 •  Planlægning af gap-analyse
 •  Vurdering af jeres kvalitetsledelsessystem og praksis ift. den givne standard 
  (as-is analyse gennem interviews og review af dokumentation)
 •  Gap-analyse og oplæg til prioriteret indsatsplan

Forretningsorienteret rådgivning

 • Den krævede standard bringes i kontekst ift. organisationens størrelse, kompleksitet og forretningsbehov
 • Planlægning og opstilling af roadmap for indsatsen
 • Rådgivning og sparring omkring de konkrete discipliner opstillet af standarden
 • Undervisning i standarden (til ledelse, forandringsledelse, udviklere)

Implementering & resultater

 • Implementering af konkrete discipliner fra standarden
 • Pilotprojekter, der viser vejen og resultater
 • Sparring af projektledere, procesejere, QA og udviklere
 • Vurdering af fremdriftsstatus og risici

Hvad er en standard i denne kontekst?

"A standard is a level of quality or achievement, especially a level that is thought to be acceptable." (iflg. Collins dictionary). Hertil kan tilføjes, at brug af domænespecifikke standarder bidrager til at gøre sproget og dermed kommunikationen om system- og softwareudvikling i organisationen tydeligere.

I diagrammet herunder er vist en række eksempler på supplerende standarder, der kan vejlede til indsatsområder i ens udviklingsproces. Der er dels de traditionelle ISO/IEEE/IEC standarder, men herudover også eksempler på branche-specifikke standarder (AIAG - automotives sektoren, Nato-standarder, samt fagorganisationer såsom PMI, INCOSE, OWASP). Der er naturligvis langt flere, og diverse compliance standarder er ikke nævnt i denne sammenhæng.

Proces360 er specialister i succesfuld brug af udvidede standarder, dels fra praktisk erfaring fra tidligere ansættelser, dels som konsulenter.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Høj kundetilfredhed gennem fokus på agilitet, performance og kvalitet
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
CMMI - eller Capability Maturity Model Integration - er en model baseret på best practice for forretningskritiske processer og for etablering/forbedring af processer. CMMI V2 udkom i 2018 og indeholder i langt større omfang eksempler fra den agile praksis.
Formålet med denne artikel er at vise, at det er muligt at opnå både forudsigelighed og agilitet i ens udviklingsprocesser, også selv om organisationen udvikler komplekse produkter og/eller har med komplekse markeder at gøre. CMMI V2 er modellen, der kan skabe overblik og vise vejen.