Datapolitik

Sådan håndterer vi modtagne data

Proces360 behandler kontaktoplysninger om kunder og potentielle kunder i forbindelse med salg af konsulentservices.

Herunder beskrives i detaljer, hvordan Proces360 arbejder med dine personoplysninger i virksomheden, og hvad dine rettigheder som kunde er.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Proces360 anvender personoplysninger i forbindelse med levering af konsulentservices. Det vil sige i forbindelse med markedsføring af vores ydelser og i forbindelse med salg, leverance og fakturering af konsulentservices.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Proces360 behandler forretningsrelaterede personoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse og eventuelt din stillingsbetegnelse. Der behandles også data om forretningsrelevante møder, såsom mødested, tid og mødets indhold.

Såfremt vi modtager uopfordrede ansøgninger med CV’er, slettes disse efter endt behandling.

Hvorfra indsamler vi personoplysninger?

Proces360 indsamler relevante personoplysninger på officielle hjemmesider, i CVR registret, på Biznode og via LinkedIn. Endvidere modtager Proces360 personoplysninger direkte fra potentielle kunder.

Proces360 indsamler ingen personoplysninger via vores hjemmeside, men vi anvender Google Analytics, som understøtter vores analyse af vores hjemmesiders effektivitet.

Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig?

Lovgrundlaget for behandlingen afhænger af situationen. Behandling kan forekomme i forbindelse med leverancen af en konsulentservice eller som et led i Proces360 legitime drift (eks. markedsføring) eller for at efterleve anden lovgivning (eks. Regnskabsloven).

Hvem deler vi vores oplysninger med?

Proces360 benytter databehandlere, herunder udbydere af mailservices, kalenderservices, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter. 

Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU?

Vi anvender bl.a. Microsoft Office, herunder Outlook, til kommunikation med dig, derfor kan dine oplysninger også være lagret i USA. Microsoft har tilsluttet sig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK, som sikrer at dine rettigheder er beskyttet.

Hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Det tilstræbes, at kontakter ikke opbevares længere end nødvendigt, dog opbevares personoplysninger i forbindelse med fakturering i minimum 5 år (regnskabsloven).

Personoplysninger indsamles som ovennævnt fra offentlige tilgængelig kilder. Disse søgninger på offentlige tilgængelige hjemmesider slettes regelmæssigt.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes?

Proces360 tilstræber et passende sikkerhedsniveau som lever op til professionel praksis, som omfatter perimeterbeskyttelse, anti-malware/virus, kryptering, og der anvendes kun større og pålidelige service leverandører og anerkendte sociale medier. Medarbejderne er bekendt med denne politik og behandler kun data i overensstemmelse med tidligere nævnt formål.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger?

Proces360
Drammelstrupvej 284
8355 Solbjerg
CVR: 31618347

 Hvilke rettigheder har du?

Du kan maile til info @ proces360.dk for at få oplyst hvilke personoplysninger Proces360 behandler om dig, til at få forkerte oplysninger rettet og til at få oplysningerne slettet. Du kan dog ikke få data slettet, som Proces360 har pligt til at opbevare om dig ifølge anden lovgivning (som for eksempel regnskabsloven). Eventuelle klager sendes også til info @ proces360.dk, og hvis du ikke får korrekt behandling, så kan du klage til Datatilsynet.

Hvilke behandlinger af personoplysninger er ikke omfattet af denne politik?

Nødvendige behandling af kunders (virksomheders) personoplysninger i forbindelse med udførelse af konsulentservices skal være dækket af specifikke kontrakter herfor. Enten arbejder konsulenten efter instruks ifølge kontrakt, eller der indgås en separat databehandler aftale (hvis relevant). Disse opgave specifikke personoplysninger er ikke omfattet af denne politik.

Professionelle netværksaktiviteter foretaget af Proces360’s medarbejdere, betragtes som private og er således ikke omfattet af denne politik. Endvidere betragtes mails modtaget på en ### @ proces360.dk mail som virksomhedsmails (omfattet af denne politik), medens mails modtaget på medarbejdernes private konti er private mails.

Hvordan og hvornår er denne politik opdateret?

Denne politik er opdateret den 1. maj 2018 af Carsten Højmose Kristensen og Diego Børresen Lladó.
Politikken opdateres ved ændringer i behandlingen af personoplysninger.