Fagspecialister

der brænder for at gøre en forskel hos dig

 

Om os

Learn About Our Company

Hvem er vi

Vi er alle specialister inden for respektive fagområder, vi kender teknikken, spillet mellem forretning og udvikling, og vi brænder for at gøre en pragmatisk og blivende forskel hos vore kunder.

Vi har alle opbygget erfaringen ved at "være der selv", så vi kan stå inde for de målsætninger og koncepter, vi taler om. Vi er alle gode til at finde ind til det folk synes giver mening, og arbejder videre derfra for at skabe blivende resultater.

Hvad gør vi

Vi deltager gerne i en eller flere faser af dit forandrings- eller strategiprojekt. Vi analyserer situationen sammen med dig, vi udarbejder en plan for det prioriterede arbejde, og vi bidrager gerne undervejs i implementeringen og transformationen.

Vi følger også gerne op efterfølgende. Vi tager altid udgangspunkt i kundens målsætninger og kultur.

Hvorfor vælge os

Vi er dybt inde i essensen af de services, vi tilbyder, og vi kan sparre med folk på ethvert niveau i organisationen, uanset om det er dansk eller internationalt funderet. Vi går pragmatisk til værks, dogmer lægges til side, og vi bruger modellerne ud fra en dansk kontekst og arbejdskultur.

Vi tror på vore services, fordi vi har prøvet det selv og oplevet successen ved det. Vi vil jer det bedste, og jeres succes med projektet er også vores succes. Derfor har vi ofte langvarige og/eller tilbagevendende kunderelationer. 

Interesseret i en uforpligtende samtale?

Ring til os på  +45 3089 3091 (Vestdanmark) eller +45 2420 5136 (Østdanmark) eller
send os email til info@proces360.dk

Vores Passion

Vi brænder for, at produkt- og serviceudvikling fortsat har en fremtid i Danmark - en af verdens dyreste lande at udvikle i. Det kræver, at vi er innovative, i stand til at forstå og håndtere kompleksitet og har evnen til at eksekvere – gennem gode processer, der fremmer samarbejdet og kommunikationen mellem vores dygtige og kompetente mennesker.

 

I Proces360 tror vi på, at produktudvikling af tekniske produkter eller services fortsat har en stor fremtid i Danmark.

Det er dog afgørende, at vi forstår at tilpasse os det globale markeds muligheder og tager højde for den øgede konkurrence på pris og kvalitet og ikke mindst passer godt på vor dygtige medarbejdere.

Vi ved fra egen baggrund, at virksomheder håndterer stigende kompleksitet og skalerer bedre, når der løbende investeres i at optimere processer og samarbejdsrelationer, så der opnås god balance mellem forretningsforståelse, daglig ledelse, projektledelse samt udviklingsdiscipliner.

Processer skal her forstås bredt, dvs arbejdsformer, metoder, værktøjer, virksomhedskultur og konkurrencevilkår.

Vi er overbevist om følgende: Kvaliteten af produkter og ydelser er defineret ved kvaliteten af de processer, der bruges til udvikling og forbedring.

Vores Mission

Vi arbejder for, at vore kunder forbliver blandt de bedste i deres branche til at udvikle og styre produkter og services. Det handler om at få kompetence og innovation til udmønte sig i funktionalitet, informationssikkerhed, pris og kvalitet i praksis. Vi identificerer forbedringspotentialet, skaber løsninger med effektivitet og skaber fælles succes med respekt for kundens kultur.

 

Kunder har tidligere valgt os pga. vores dybe indsigt i samspillet mellem produkt- og softwareudvikling, projektledelse og de nødvendige processer, der binder det hele sammen. Kunder sætter desuden pris på, vores evne til at tilpasse indsatsen ud fra deres konkrete behov og faktiske handlemuligheder. Hertil vores evner til at kommunikere og samarbejde konkret med de forskellige faggrupper i virksomheden.

Vore kunder agerer inden for vidt forskellige brancher og deres udviklingsorganisationer tæller alt fra få personer op til 1000+ fordelt ud over verden. Er der brug for større kapacitet eller specielle kompetencer, som vi ikke selv dækker, har vi et bredt udvalg af dygtige samarbejdspartnere, der alle er praktikere og specialister inden for deres felt, og brænder for de samme ting som vi.

Med Proces360 som samarbejdspartner, får man ingen "juniorkonsulenter",  men derimod udbytte af vores ajourførte erfaring inden for procesoptimering, informationssikkerhed, forandringsledelse og kompetenceudvikling af produkt- og serviceudviklende organisationer - også efter aftalen er indgået.