Implementering

Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
 • Implementer dine strategiske projekter
 • Brug forandringsledelse til at implementere nye processer
 • Benyt top-down eller buttom-up tilgang
 • Få dine medarbejdere involveret og engageret i transformationen
 • Høst nogle af de lavt hængende frugter
 • Overvej at outsource projektlederrollen for implementering til os


Kender du 15-15-15 fordelingen?

 • Ledelsen bruger 15 dage på at udarbejde en ny strategi
 • Mellemledelsen får 15 timer til at forstå strategien
 • Medarbejderne bruger 15 minutter på at høre om strategien

Udfordringen

Denne fordeling er desværre meget udbredt og kan være en af årsagerne til udfordringer med at komme i mål med at få implementeret strategiens indsatsområder. Ifølge professor Anders Drejer (Institut for Økonomi og Ledelse, AAU) får mere end 70% af danske virksomheder ikke gennemført deres strategi.

Ledelsen bruger typisk meget tid på at udarbejde strategien, foretage gap-analyser og oplæg til handlingsplaner og involverer i noget omfang også folk i dette arbejde. Men den konkrete implementering kræver en hel del mere indsats – gennem planlægning af initiativer, tilpas kommunikation og engagement af folk, ressourceallokering og ikke mindst opfølgning på initiativerne og resultater deraf. Hertil kommer i mange tilfælde behov for forandringer er måder, vi arbejder på, interagerer, værktøjer der bruges, og ikke mindst kulturforandringer på visse områder.

Eksempler på strategiske indsatser:

 • Implementering af ISO9001 kvalitetsledelsessystem (QMS) for bedre samarbejde - kan sagtens tage 1 år i nogle organisationer
 • Modning af en udviklingsorganisation fra CMMI niveau 1 til 2, 2 til 3 - de bedste klarer dette på 2 år
 • Agil transformation - hvad skal der til for at skifte fra vandfaldsmetode til agil udvikling
 • Få dine Scrum teams til at performe effektivt

Disse eksempler er helt almindelige og kræver en fokuseret indsats, et transformationsprojekt, at få i mål.

Løsningen

Proces360 kan bidrage på forskellige måder. Vi har selv været der - og kom igennem.

Proces360 kan bistå dig med at gennemføre de udvalgte strategiprojekter i udviklingsafdelingen og dens relationer, samt understøtte den nødvendige forandringsproces, specielt i samarbejde med mellemledelsen, som er omdrejningspunkt for medarbejderrettede initiativer.

Vi har dels værktøjer og metoder, men i høj grad også det engagement, der er nødvendigt for at opnå vedholdenhed og fokus i de svære faser i en forandringsproces, men ikke mindst få det bedste ud af de medarbejdere, der skal omsætte strategien til virkelighed. Dermed kommer strategien til at understøtte virksomhedens mission og vision.

Ved at hyre en ekstern part opnår I som ledelse

 • At signalere handlingskraft og beslutsomhed omkring projektet
 • Objektiv feedback fra Proces360 om resultater og forløbet
 • Sikkerhed for resultatet - vi har prøvet disse projekter før og ved, hvad det skal resultere i
 • Coaching af de deltagende parter - dvs løbende træning i, hvad det vil sige at arbejde efter nye standarder

Proces360 er kompetence og erfaring indenfor
Analyse & Rådgivning
Udvikling & Implementering
Realisering & Optimering

Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091
chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136
dbl@proces360.dk

Relaterede emner
Informationssikkerhed dækker og tiltag til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Her beskriver vi, hvorfor ISO 27001 er en af de standarder, hvis udbredelse vokser hurtigst.
Advanced Product Quality Planning for vindindustrien
Arbejdsgange en organisation kan implementere for at få bedre styr på udviklingsprocesser
Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.
Udlicitering af kvalitetsledelsen. Nye impulser og værdiskabelse. Nyt moderne og velfungerende kvalitetsstyringssystem.
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
Få styr på implementering og drift af persondata
IDA-IT gå-hjem mødet gennemgik, hvordan man skal håndtere et databrud - juridisk såvel som teknisk.
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på
Implementering og drift af din Informations- og cybersikkerhed, evt. vha. ISO27001
Kvalitetsstyring der leder til bedre resultater
Understanding the Model
Building a Competent and Effective Organization for Information Security (ISO 27001)
Managing towards Effective Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Best Practice for Information Security and Cybersecurity Controls (ISO 27001 and ISO 27002)
Overview to decide Strategy, Goals and Policies for Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Her gives et overblik over kontroller til informationssikkerhed jf. ISO 27001 og 27002
Relaterede specialer
Kvalitetsstyring der leder til bedre resultater
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på
Udlicitering af kvalitetsledelsen. Nye impulser og værdiskabelse. Nyt moderne og velfungerende kvalitetsstyringssystem.
// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords