ISO27001

Implementering og drift af din Informations- og cybersikkerhed, evt. vha. ISO27001
 • Få overblik over dine data og informationsaktiver
 • Få styr på informationssikkerheden / cybersikkerheden
 • Foretag løbende risikovurdering og reducer din sårbarhed overfor cyber crime
 • Skab tryghed for dine kunder omkring behandling af deres fortrolige data
 • Integrer sikring af  persondata (GDPR) i systemet
 • Få mulighed for ISO27001 certificering, hvis det giver en konkurrencefordel

ISO27001 er den internationale standard for styring af informationssikkerhed, og den kan i vid udstrækning implementere GDPR, hvis I allerede har et information security management system (ISMS) eller ønsker at opbygge et.

Herunder er sammenfattet punkter omkring Udfordringen samt Proces360 services, der kan bistå med udfordringen.

Udfordringen med informationssikkerhed / cybersikkerhed

Manglende opfyldelse af kravene påvirker virksomheden negativt på væsentlige punkter

 • Kunde- og myndighedskrav ikke opfyldt
 • Konkurrenceevne og negativt omdømme
 • Manglende evne til at sikre sig imod cyber-angreb og informationstab
 • Tab af kritisk viden i virksomheden/industrispionage

Årsagen er sjældent decideret modvilje, men nærmere de omstændigheder, som mindre og mellemstore virksomheder har

 • Manglende prioritering af informationssikkerheden i virksomheden
 • Manglende opnåelse af fordele som et ISO-system tilfører virksomheden
 • Typisk ikke tilstrækkelige opgaver til at beskæftige en fuldtidsperson med informationssikkerhed

Følg altid med i Center for Cybersikkerhed's løbende nyheder om aktuelle sikkerhedstrusler.

Det handler primært om at implementere generel informationssikkerhed (inkl. GDPR) i virksomheden.
Det sekundære er den egentlige ISO27001 certificering eller ISAE4302 revisionserklæring, som typisk kun gennemføres, hvis der er forretningsbehov eller kunderkrav derom.

Løsningen fra ISO27001

Proces360 kan bidrage på forskellige måder:

 • Assistance ifm. etablering og certificering samt løbende udvikling og drift af eks. ISO 27001 informationssikkerhedssystem evt. med GDPR indbygget
 • Konsulentydelse, hvor Proces360 tager ansvar for hele informationssikkerhedsprocessen og ledelsessamarbejdet (kan kombineres med "Lej en kvalitetschef")
 • Insourcing af informationssikkerhedsledelse og styring (fx "Lej en CISO")
 • Optimering af virksomhedens processer omkring informationssikkerhed og persondatabeskyttelse
 • Praktiske værktøjer til håndtering af driften af en sådant system

Effekten af ISO 27001

Indsatsen i virksomheden

 • Fast planlagt aktivitet i virksomheden, typisk én dag pr. uge
 • Refererer til virksomhedens direktion
 • Indgår i virksomhedens organisation som stabsfunktion/medarbejder

Udbytte i virksomheden

 • Sikkerhed for vedvarende fokus på informationssikkerheden
 • Ekstern kompetence med ekspertise og bredt erfaringsgrundlag, som videregives til kunden
 • Garanti for løbende forbedring og optimering af virksomhedens informationssikkerhed
 • Sikrer opfyldelse af nuværende og fremtidig ISO certificeringskrav
 • Stor aflastning af interne ressourcer

Praktikken ved implementering af ISO27001

Vores indsats er tilpasset den konkrete virksomhed og omfatter typisk

 • Interviews med nøglemedarbejdere om nuværende praksis og udfordringer
 • Udarbejdelse af informationssikkerhedsprocesser og kontroller for virksomheden i et positivt og inddragende samarbejde omkring nuværende processer
 • Løbende forbedringer implementeres i samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere
 • Målsætning er en optimering og effektivisering af virksomhedens informationssikkerhed og personsikkerhed for derigennem at skabe grundlag for lavere risiko og dermed indtjening for virksomheden

Services

Lej en CISO

Mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har behov for en fuldtidsmedarbejder til håndtering af informationssikkerhed, kan med fordel drage nytte af insourcing.

Proces360 varetager rollen som CISO (Chief Information Security Officer) i flere virksomheder og sikrer dermed bl.a. et eventuelt ISO27001 certifikat eller ISAE 3402 erklæring, men sikrer først og fremmest, at det skaber værdi i virksomheden.

Fordele:

 • Ledelsen har altid et kompetent og pragmatisk modspil
 • Sikkerhed for vedvarende fokus på informationssikkerheden
 • Stor aflastning af interne ressourcer

Etablering, optimering og drift

Vi bistår gerne med effektiv implementering af et informationssikkerhedssystem (ISMS) baseret på ISO27001 og tilsvarende governance standarder (fx COBIT, ISAE3402) og vi sikrer, at implementeringen tilpasses virksomhedens sikkerhedsbehov og eksisterende forretningsprocesser. Vi tager udgangspunkt i en risikoprofilering af organisationen, og vi fastsætter sammen risikoappetitten. Herefter er drift og løbende auditering nødvendige elementer, for at holde liv og værdi i informationssikkerhedssystemet.
Mange er dog helst fri for disse opgaver - som vi gladeligt overtager.

Fordele:

 • Professionelt opbygget ISMS fra start, som tager udgangspunkt i din risikovillighed
 • Garanti for løbende forbedring og optimering af virksomhedens informationssikkerhed
 • Stor aflastning af interne ressourcer
 • Få glæde af vores erfaring og overblik, der udmøntes i et uformelt, pragmatisk og positivt samarbejde med alle

Certificering

Såfremt I ønsker at blive formelt certificeret bistår vi gerne med at varetage jeres interesser i samarbejdet med den certificerende part, fx Dansk Standard, DNV/GL eller andre.

Fordele:

 • Sikrer opfyldelse af nuværende og fremtidig ISO certificeringskrav
 • Gennemfør certificering og recertificering med lavere risiko og i trygge hænder
 • Håndter eks. kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse samtidigt

Proces360 er kompetence og erfaring indenfor
Analyse & Rådgivning
Udvikling & Implementering
Realisering & Optimering

Ring eller skriv til os for en nærmere, uforpligtende dialog.

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091
chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136
dbl@proces360.dk

Relaterede emner
Informationssikkerhed dækker og tiltag til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Her beskriver vi, hvorfor ISO 27001 er en af de standarder, hvis udbredelse vokser hurtigst.
Advanced Product Quality Planning for vindindustrien
Arbejdsgange en organisation kan implementere for at få bedre styr på udviklingsprocesser
Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.
Udlicitering af kvalitetsledelsen. Nye impulser og værdiskabelse. Nyt moderne og velfungerende kvalitetsstyringssystem.
Del 1 af 3: Anvendelsesmuligheder
Del 2 af 3: Strukturelle modelændringer
Del 3 af 3: Ændringer af modellens praktikker
Få styr på implementering og drift af persondata
IDA-IT gå-hjem mødet gennemgik, hvordan man skal håndtere et databrud - juridisk såvel som teknisk.
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på
Kvalitetsstyring der leder til bedre resultater
Understanding the Model
Building a Competent and Effective Organization for Information Security (ISO 27001)
Managing towards Effective Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Best Practice for Information Security and Cybersecurity Controls (ISO 27001 and ISO 27002)
Overview to decide Strategy, Goals and Policies for Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Her gives et overblik over kontroller til informationssikkerhed jf. ISO 27001 og 27002
Relaterede specialer
Få styr på implementering og drift af persondata
Managing towards Effective Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
Best Practice for Information Security and Cybersecurity Controls (ISO 27001 and ISO 27002)
Building a Competent and Effective Organization for Information Security (ISO 27001)
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Overview to decide Strategy, Goals and Policies for Information Security and Cybersecurity (ISO 27001)
IDA-IT gå-hjem mødet gennemgik, hvordan man skal håndtere et databrud - juridisk såvel som teknisk.
Informationssikkerhed dækker og tiltag til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Her beskriver vi, hvorfor ISO 27001 er en af de standarder, hvis udbredelse vokser hurtigst.
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på
Her gives et overblik over kontroller til informationssikkerhed jf. ISO 27001 og 27002
// -- Tracking af telefonnummer clicks - sat op i Google Adwords