Case: Assessment hos kunde i elektronikindustrien

Vurdering af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur. CMMI (Capability Maturity Model Integration). Prioriterede indsatsområder. Projektrettede forslag til forbedringer.

Virksomheden

Internationalt kendt virksomhed inden for elektronikindustrien. Virksomhedens produkter har lang levetid og består af elektronik, mekanik og software. Procesforbedring og implementering af internationale standarder har været en del af virksomhedens tilgangsvinkel i mange år.

Situationen

Kunden ønskede at kende virksomhedens CMMI-niveau, med henblik på at vurdere hvilke eventuelle initiativer, der skulle igangsættes. For kunden var CMMI ikke et konkret mål i sig selv, men CMMI blev set som en god inspirationskilde og objektiv målestok for modenhed. Appraisal blev gennemført efter retningslinierne for SCAMPI C-appraisals, dvs. baseret på interviews med de udøvende.

Opgaven

Forud for appraisal blev gennemført møde, hvor procesforbedringsgruppen og vi konfigurerede appraisal, dvs. fastlagde hvilke procesområder, der skulle vurderes og hvilke repræsentanter for projekter og organisation, der skulle interviewes.

Interviews omfattede tre større projekter samt mere end en håndfuld organisatoriske enheder. Projekterne var fordelte på flere lokationer. Med hvert projekt blev brugt 3 timer med projektledelsen og 3 timer med de mere operative kræfter i projektet.

Resultatet

Resultatet af appraisal blev afrapporteret i form af en PowerPoint-præsentation. Første præsentation var for ledelsen, hvor fokus var på de generelle resultater, på virksomhedens kultur og på de foreslåede forbedringer.

Efterfølgende blev resultaterne for de enkelte projekter gennemgået med disse og projektrettede forslag til forbedringer gennemgået med disse.

Virksomheden udtrykte stor tilfredshed med forløbet og har efterfølgende taget udgangspunkt i resultaterne. Kunden har bestilt en gentagelse af appraisal for at vurdere fremskridt.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Høj kundetilfredhed gennem fokus på agilitet, performance og kvalitet
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Ensuring Integrity in the Development Process
Kvalitet og performance opnås ved implementering af udvidede, branchespecifikke standarder

Kort fortalt: Kunden ønskede en vurdering/assessment af virksomhedens R&D funktion, modenhedsniveau og kultur baseret på CMMI (Capability Maturity Model Integration). Samtidigt leverede vi prioriterede indsatsområder og projektrettede forslag til forbedringer.