Ekstern projektevaluering

Opnå organisatorisk læring gennem objektiv evaluering af et komplekst projektforløb.
Projektevaluering

Organisationer skaber ekstra værdi, når de lærer  af deres gennemførte projekter, men det er nemmere sagt end gjort. Talemåden "man kan ikke se skoven for bare træer" er meget relevant i denne sammenhæng, og det kan derfor være gavnligt at bruge eksterne til at gennemføre evalueringen.

Proces360 har stor erfaring med projektevalueringer, og det giver jer følgende fordele:
 • Struktureret opsamling af data og viden fra projektet og interessenter
 • Opnå objektiv og sagligt indblik i projektet
 • Projektdeltagere deler gerne indsigter med eksterne, og ønsker at bidrage positivt
 • Få gavn af ekstern specialistviden, herunder bred erfaring fra mange brancher
 • Vi har erfaring med agil produktudvikling, der omfatter software, elektriske og mekaniske systemer
 • Vi er vant til at arbejde med komplekse (evt. internationale) organisationer

Hvad gør vi?

 • Planlægning og design af evalueringsforløbet sammen med jer
 • Gennemførsel af interviews, og evt. review af dokumentation
 • Mulighed for brug af online spørgeskema for større organisatorisk involvering
 • Analyse af indsamlede informationer
 • Rapportering i den form, I ønsker
 • Feedback gennem præsentation af rapporten, hvis det ønskes
 • Mulighed for oplæg til prioriteret implementeringsplan, som understøtter læring

Midtvejsevaluering

En mulighed, der ofte overses, er at foretage en "time out",  hvor projektet og organisationen får mulighed for at tage et helikopterblik på projektet, og hermed få mulighed for at risikooptimere i god tid.
 

Resultater

Det er ikke nogen overraskelse, at projektevalueringer ofte foretages, når projekter har været i krise undervejs. En ekstern evaluering giver deltagerne mulighed for at komme af med deres erfaringer, og se på de beslutninger og valg, der er truffet undervejs. Kriseramte projekter skaber ofte sår i organisationen, som kan være svære at hele. En ekstern evaluering forankret i en rapport giver mulighed for at diskutere udfordringerne åbent, lære af fejlene og de gode ideer, men frem for alt finde gode løsninger, der er med til at hele sårene efterfølgende. Dette skaber stor værdi i organisationen, både på bundlinjen men også i samarbejdskulturen.
 
 
Proces360 er specialister i forståelsen af udviklings- og forandringsprojekter, og hvis I ønsker, bidrager vi også gerne til jeres succes efter projektevalueringen.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet