Lej en kvalitetschef

Dedikeret kvalitetsspecialist sikrer arbejdet bliver gjort og frigiver ledelsesressourcer

"Lej en kvalitetschef" betyder, at vi direkte påtager os rollen og udfører opgaven,  interimt eller gennem hele projektet. Med andre ord arbejder vi direkte i samspil med organisationen, i modsætning til en mere klassisk rådgivningsydelse.

Det giver jer følgende fordele:
 • Udnyt jeres specialister bedst muligt
 • Få gavn af ekstern viden, herunder bred erfaring fra mange brancher
 • Vi er specialister i kvalitetsledelse af komplekse organisationer
 • Vi er vant til at arbejde med produktudvikling, der omfatter software, elektriske og mekaniske systemer
 • Vi er vant til at arbejde med internationale organisationer
 • Vi er vant til at arbejde med komplekse kunder

Hvorfor leje en kvalitetschef?

Er I en mindre virksomhed eller et datterselskab i en større koncern, som ikke har tilstrækkelige opgaver til at beskæftige en fuldtidsperson med kvalitetsledelse- og styring, så tilbyder vi at tage ansvar for hele kvalitetsprocessen og ledelsessamarbejdet gennem insourcing.

Det er især relevant, hvis I allerede er blevet ISO9001 certificeret og har behov for løbende vedligehold af dette. Målsætning for denne driftsfase er en løbende optimering og effektivisering af virksomheden og dens processer efterhånden som vilkår ændres eller innovation skaber nye muligheder, og derved skabe grundlag for en øget indtjening for virksomheden.

Hvad gør vi ?

Vi sikrer, at certificering holdes intakt, herunder

 • Planlægning og gennemførsel af interne audits
 • Opfølgning på korrigerende handlinger
 • Opfølgning på leverandørers performance
 • Gennemførsel af forbedringstiltag
 • Planlægning og gennemførsel af det årligt krævede ledelsesreview
 • Planlægning og håndtering af ekstern audit
 • Planlægning og håndtering af eventuelle kunde-audits
 • Implementering og sikring af beslægtede ISO standarder, fx ISO 90003, ISO14001, ISO45001 og ISO27001
 • Implementering og sikring af branche-standarder, fx AQAP eller APQP4WIND

Der er ofte dele, som skal justeres for at opnå målet fuldt ud. Løbende forbedringer implementeres i samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Hvad er omfanget?

For en organisation med op til 100 medarbejdere, vil selve driften af kvalitetsledelsessystemet normalt kræve vores indsats 1 dag pr uge.

Proces360 kan tilbyde en meget bred og omfattende erfaring, som jeres virksomhed kan udnytte til at realisere jeres mål.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Kvalitetsledelse, der sikrer bedre resultater
Kvalitet og performance opnås ved implementering af udvidede, branchespecifikke standarder
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på
Del 2 af 3: Implementering af ISO 9001
Del 3 af 3: Implementering af ISO 9001
Få en oversigt over og guide til ISO 9001