Agil udvikling

Produktudvikling med vægt på løbende at levere værdi til kunden
 • Involver dine kunder og interessenter -  skab engagement
 • Få transparens i dine aktiviteter og  giv alle indsigt i fremdriften
 • Levér tidligt og få hurtig respons
 • Giv din organisation evnen og viljen til at reagere konstruktivt på ændringer
 • Bliv mere effektiv, reducer WIP (work in progress)
 • Tænk i MVP (minimal viable product) for hurtigt test af ideen i markedet
 • Udnyt Scrum eller Kanban optimalt i din produktudvikling

Agilitet beskriver mange metoder, hvor fokus er på samarbejdet med kunden og ofte leverancer til kunden. Det bruges meget indenfor software- og produktudvikling, men kan frit anvendes i mange andre sammenhænge eks. projektledelse og opgavestyring. Den agile metode blev oprindelig brugt i it-projekter, men er i dag vokset ind i andre dele af organisationen, hvor den bruges til løbende at prioritere og koordinere, så aktiviteterne er målrettet det, der skaber mest værdi for kunden og forretningen. I sidstnævnte eksempel er SAFe (Scaled Agile Framework) blevet meget populær. I organisationer, hvor udvikling og drift skal spille (agilt) sammen er DevOps blevet populært.

Hvad er Agile / Agilitet?

Den nemmeste måde at forstå de agile metoders udgangspunkt, er formentlig gennem de 12 agile principper beskrevet i det agile manifest - Agile Manifesto:

Dynamisk samarbejde med kunden

 1. Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende afleveringer af værdifuld software
 2. Vi imødekommer ændringer i krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De agile processer sikrer, at ændringer er til kundens fordel
 3. Løbende levering af velfungerende software, jo hyppigere des bedre
 4. Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagligt gennem hele projektet

Kompetente individer og samarbejde

 1. Opbyg projekterne omkring motiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte, og stol på at de kan klare opgaven.
 2. Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt.
 3. Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på.
 4. Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Systemejere, udviklere og brugere bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo.

Velfungerende løsninger

 1. Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling.
 2. Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere mængden af ikke udført arbejde, er essentiel.
 3. De bedste arkitekturer, krav og designs stammer fra selvorganiserende teams.
 4. Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv, og tilpasser sin adfærd derefter.

Disse "dogmer" skal oversættes til den konkrete virksomheds kontekts - dvs. branche, produkttyper, arkitektur, værktøjer, regulativer man er underlagt, samt ikke mindst kundetyperne, I arbejder med. Det er ingen sag at arbejde agilt, når man laver en cloud-baseret app, som man selv er herre over. Det er en helt anden sag ar arbejde agilt i stærkt regulerede brancher såsom medical devices eller den finansielle sektor.

Agil assessment

Proces360 har udviklet et spørgeskemabaseret værktøj, som kan vurdere jeres agile modenhed og identificere en række forbedringsmuligheder, som kan undersøges for relevans og værdi.  Dette assessment giver et godt billede af situationen, fordi den er baseret på input fra de tre mest relevante interessenter: medarbejdere, ledere og kunder.

Vi vurderer jeres implementering af 40 konkrete agile praktikker. Ud fra disse kan vi beskrive og rådgive omkring jeres agile kultur, værdier, forandringsparathed og organisatoriske fokusområder. Har I allerede implementeret praktikker så tilpasser vi assessment og dækker disse i passende detalje. I vores vurdering tager vi desuden højde for branchen I opererer i, især hvis I er underlagt begrænsende faktorer, såsom branchespecifikke regulativer.

Denne assessment kan bruges tidligt, hvor den kan identificere praktikker og pege på de forbedringer, som giver størst værdi. Men den kan også anvendes når den agile implementering er i gang og ledelsen ønsker input til konkrete planer og størst værdiskabelse.

Agile praktikker

Agilitet er ikke en fast defineret størrelse og værktøjskassen af praktikker er meget omfattende og kan med fordel tilpasses den konkrete virksomheds behov og kultur. Proces360 tilbyder hjælp til at finde de mest relevante praktikker og få dem implementeret. Vi kan støtte jer med både kompetence og kapacitet - gennem alle faser til praktikkerne faktisk virker. Vi er desuden godt inde i transitionen fra den klassiske vandfaldstilgang over til den agile tilgang, herunder især i tilfælde, hvor udviklingen er kraftigt reguleret, såsom den finansielle verden, medico eller safety branchen.

Eksempler på praktikker i vores værktøjskasse er (tryk på de enkelte punkter for mere information):

Forbedring af kommunikation og samarbejde
 • Teamsamarbejde
 • Kodestandarder
 • Selvledende motiverede teams
 • Procesforbedring (retrospectives)
 • Kunden er villig til samarbejde med udviklingsteams
 • Samarbejdende (kollaborativ) planlægning
 • Frivilligt valg af opgaver
 • Værktøjer til vidensdeling
Levere software tidligt og løbende/kontinuert
 • Planlægning på flere niveauer med SAFe, Scrum eller Kanban
 • Software konfigurationsstyring (SCM)
 • Kontinuert levering (CD - Continuous Delivery)
 • Evolutionære krav
 • Start uden et komplet design
 • Vurdering af iterationers fremdrift
 • Kontrakten med kunden understøtter evolutionær udvikling
Levering af højkvalitets, kørende software på en meningsfuld og effektiv måde
 • Løbende face-to-face kommunikation
 • Planlægning af funktioner/features – ikke opgaver
 • Selvorganiserende teams
 • Unit test
 • Kontinuert forbedring (refactoring)
 • Kontinuert integration (CI - Continouos Integration)
 • Vedligehold en liste af features med status (dvs. en backlog)
 • Risikodrevne iterationer
 • Teamdeltagerne er erfarne eller eksperter indenfor agilitet
Reagere på ændringer ud fra flere niveauer af feedback
 • Adaptiv planlægning
 • Daglige fremdriftsmøder (stand-up's)
 • Løbende feedback om kundetilfredshed
 • User Stories
 • Kunde-drevne iterationer
 • Kortere og oftere releases (Sprints á 1-8 uger)
 • Agil dokumentation
 • Kompetente kunder er øjeblikkeligt tilgængelig
 • (Den agile) Kontrakt med kunden er opbygget omkring samarbejde
Etablering af et levende og allestedsnærværende agilt miljø
 • Ideelt agilt fysisk miljø
 • Par-programmering
 • Test Driven Development
 • Agile projektestimater
 • Lav procesformalitet
 • Jævnlig personlig interaktion mellem udviklere og bruger (”samlokation”)
 • Team med erfarne, kompetente og positive deltagere

Agil transformation

En agil transformation kan ses som et udviklingsforløb, der omdanner organisationen. Det markerer ofte et skifte fra mindre forandringer, til en større grundlæggende ændring. Mange finder dette svært og få har desværre en klar succes med det, og dette skyldes desværre ofte, at forudsætningerne for succes bliver overset eller endog nedprioriteret. Proces360 har meget stor erfaring med organisatorisk forandring, der virker. Vi har været der, og vi kan hjælpe jer med at navigere mod succes og udenom de fejl, vi har andre har gjort. En anden fordel er, at vi har arbejdet i "begge verdener", med hver deres fordele og ulemper.

Ofte er den agile transformation baseret på en bestemt tilgangsvinkel:

 • Implementering af et rammeværk. Eksempler på disse er SAFe, DAD, DevOps og LeSS. Disse er meget omfattende og Proces360 kan hjælpe med, at finde vej igennem dem.
 • Organisatorisk tilpasset. Med udgangspunkt i jeres erfaring og/eller vores agile assessment kan vi sammen finde den rette kombination af praktikker i forholde til jeres styrker og svagheder. Vi skaber den bedste mulige master plan.
 • Institutionalisering og værdiskabelse. Mange oplever, at gode forbedringer ikke holder på sigt og gradvist giver mindre værdi. Ofte mangler den "organisatoriske lim" som gør, at forbedringen fastholdes. Proces360 har mange års erfaring med at skabe de grundvilkår der gør, at forbedring fastholdes og investeringen giver overskud.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Høj kundetilfredhed gennem fokus på agilitet, performance og kvalitet
Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Gå hjem-møde i København den 29. januar 2019, 16-18 i Ingeniørhuset.
IDA-IT gå-hjem-møde den 24. september 2018 (Sølyst)
Gå hjem-møde i Århus 17. september 2018
En væsentlig forudsætning for agil udvikling, produktudvikling og cybersikkerhed
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
Formålet med denne artikel er at vise, at det er muligt at opnå både forudsigelighed og agilitet i ens udviklingsprocesser, også selv om organisationen udvikler komplekse produkter og/eller har med komplekse markeder at gøre. CMMI V2 er modellen, der kan skabe overblik og vise vejen.
Øget kompetence. Fokus på forbedring. Fælles terminologi. Nyt forbedringsprogram for konfigurationsstyring.