Innovation

Struktureret innovation
  • Lej Innovationchef, som kan planlægge og eksekvere et innovations forløb
  • Få sparring og coaching i innovations processen for at justere og accelerere jeres innovation
  • Hyr en ekspert i Startup's og  Corporate Inkubator
  • Inspirerende workshops og foredrag

Udfordringen ved innovation

Er I kommet til den erkendelse, at I skal være mere end trinvist innovative, men er ikke sikker på, hvordan I får det til at ske?
Har I en innovationsplan, men den giver ikke de forventede resultater?
Vi kan hjælpe og det kan have god effekt at have en ekstern katalysator. Vi kan tilbyde ’Lej en Innovationschef’, hvis I har behov for at bygge og eksekvere et fuldt innovationsprogram. Vi kan også hjælpe, hvis I tænker på at samarbejde med startups eller starte en Corporate Inkubator. Andre muligheder er et inspirerende foredrag om Innovation, Innovations Workshops eller muligheden for at få feedback og hjælp til jeres innovations program. Alt bliver skræddersyet til jeres situation og behov.
I er velkommen til et gratis første møde over en kop kaffe. 

Innovationsløsninger

Proces360 kan bidrage på forskellige måder. Vi har selv været der - og kom igennem.

Lej en Innovationschef

Sammen med jer går vi ind og lægger planer for jeres innovations program for de næste 12 måneder.

Planlægningen foregår ved, at vi analyserer jeres tidligere erfaringer med innovation. Vi ser på jeres firmakultur, og hvad der kan spænde ben for et succesfuldt innovationsprogram. Vi laver en interessentanalyse og sætter mål for jeres innovation og definerer området og typen af innovation. Herefter laver vi sammen med jer en innovations plan for de næste 12 måneder. Vi assisterer gerne i eksekveringen. Da det er vigtigt konstant at validere kursen, går vi ind hver 3. måned for at kontrollere, at planerne fungerer og reviderer dem, hvis det er nødvendigt.

Arbejde med startups og Corporate Incubator

Arbejde med startups kan være en stor fordel for et firma, hvis det er gjort på den rigtige måde. Med vores erfaringer og forbindelser i startupmiljøet hjælper vi med at definere, hvad der passer til jer.  Lige fra en Corporate Incubator til at skaffe forbindelser til startupmiljøet.

Foredrag, workshops og mentorprogram

Vi har et mentorprogram, hvor vi går ind I jeres organisation og fungerer som mentor for den eller de personer, som er ansvarlig for jeres innovations program. Vi stiller de rigtige spørgsmål og hjælper jer til at validere og revidere jeres planer. Vi kan også arrangere workshops og foredrag, hvis I har brug for inspiration eller vil accelerere jeres innovationsprogram.

Ved at hyre en ekstern part opnår I som ledelse

  • At signalere handlingskraft og beslutsomhed omkring innovationsprojektet
  • Objektiv feedback fra Proces360 om resultater og forløbet
  • Sikkerhed for resultatet - vi har prøvet disse projekter før og ved, hvad det skal resultere i
  • Coaching af de deltagende parter - dvs løbende træning i, hvad det vil sige at arbejde med innovation

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Carsten Højmose Kristensen (Vestdanmark)
  +45 3089 3091         chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó (Østdanmark)
  +45 2420 5136         dbl@proces360.dk

Services til dine mål
  Lej en kvalitetschef
  CMMI Implementering
  ISO 27001 Implementering
  Projektevaluering
  Implementering af standarder

Bedre kvalitet og performance i din organisation 
  Analyse & Rådgivning
  Udvikling & Implementering
  Realisering & Optimering

Relaterede specialer
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering
To virksomheder samarbejder omkring større offentlige udbud. Hver virksomhed fik sin tilpassede innovationsproces. Fortsatte på egen hånd.