Udvikling & Implementering

 

Vi er eksperter i at forbedre dine forretningsprocesser - specielt i krydsfeltet mellem teknologi og forretning

Erfaring

Vi kommer fra lederstillinger i nogle af Danmarks mest succesfulde produktudviklingsorganisationer. Vi har selv stået med ansvaret og fundet løsninger.

Vi har arbejdet i praksis med de services, vi tilbyder - både på udvikler- såvel som ledelsesniveau, vi har succesfuldt stået for forberedelser til certificeringer.

Vi sætter en stor ære i at finde løsninger, der passer til den konkrete organisations forretningsmæssige behov og ikke mindst kultur.

Relevans

Vi er i konkurrence med rigtig mange ledelseskonsulenter, men vi er kun få som har en solid teknisk baggund. Man ser problemer og løsninger på en anden måde, når man hele livet har skulle forene ledelse af organisationer med ledelse af teknik. Vi er ikke bange for at arbejde tæt sammen med organisationens forskellige medarbejdere for at finde den bedste løsning sammen.

I har sikkert mange med en ledelsesbaggrund og endnu flere med en teknisk baggrund. Vi skaber forbindelsen mellem de to verdener og en bedre situation for jer.

Løsningsorientering

Vi sætter stor pris på løsninger, der fungerer og har blivende værdi hos vore kunder - alt andet er spild af penge og tid.

Derfor arbejder vi tæt sammen med de folk, der skal udføre processerne og bruge værktøjerne. Vi eksperimenterer sammen, skaber resultater hurtigt, finder lavt hængende frugter, og vi bidrager gerne hele vejen igennem transformationsprocessen i virksomheden.

 

 

Eksempler på services

Informationssikkerhed

Ud fra gap analysen bidrager vi med at beskrive jeres Informationssikkerhedssystem (ISMS) og implementerer de kontroller, der passer til jeres forretning og ønskede risikoniveau for jeres informationssikkerhed og beskyttelse af persondata.

Et ISMS er ikke blot et nødvendigt onde, men kan rent faktisk bringes til at skabe værdi, hver dag.

Se mere om ISO27001

Se mere om GDPR

 

CMMI modenhed

Vi har Danmarks største erfaring med praktisk implementering af CMMI til og med niveau 5, herunder også forberedelse til SCAMPI-A assessments.

Med vores kendskab til detaljerne i kravene, bidrager vi med en konkret implementering af procesområderne inden for projektledelse, engineering, supportprocesser samt ikke mindst procesarkitektur og løbende organisationsforbedring.

Se mere om CMMI

Agil transformation

Agilitet handler om meget andet end at arbejde efter Scrum modellen og selvledende teams. Agilitet handler om at tænke anderledes og designe organisationen, så der kan arbejdes i korte iterationer og indbygge fleksibilitet og risikovillighed. Samtidig er flere af de "gamle dyder", såsom arkitektur, relevant dokumentation samt procesfokus på ingen måde unødvendige i den agile organiation.

Se mere om agil transformation

Kvalitet og ISO 9001

Med udgangspunkt i en gapanalyse bidrager vi med implementeringen af ISO 9001 standardens mange krav - og opbygger en procesarkitektur, som brugerne kan finde rundt i.

Det handler for os om at opbygge en brugbart system, der bidrager til forretningens mål, og som folk ønsker at bruge, fremfor ser som et bureaukratisk mareridt.

Se mere om ISO9001