Analyse & Rådgivning

 

Vi er eksperter i at forbedre dine forretningsprocesser - specielt i krydsfeltet mellem teknologi og forretning

Erfaring

Vi kommer fra lederstillinger i nogle af Danmarks mest succesfulde udviklingsorganisationer. Vi har selv stået med ansvaret og fundet løsninger.

Hos os får du ingen "juniorkonsulenter", men derimod udbytte af vores erfaring inden for procesforbedring, forandringsledelse og kompetenceudvikling af produkt- og serviceudviklende organisationer - også efter aftalen er indgået.

Relevans

Der er rigtig mange ledelseskonsulenter, men vi er kun få som har en solid teknisk baggund. Man ser problemer og løsninger på en anden måde når man hele livet har skullet forene ledelse af organisationer med ledelse af teknik.

I har sikkert mange med en ledelsesbaggrund og endnu flere med en teknisk baggrund. Vi skaber forbindelsen mellem de to verdener og en bedre situation for jer.

Løsningsorientering

Vi ved fra egen baggrund, at virksomheder håndterer stigende kompleksitet og skalerer bedre, hvis der løbende investeres i at optimere processer og samarbejdsrelationer, så der opnås god balance mellem forretningsforståelse, daglig ledelse, projektledelse samt udviklingsdiscipliner.

Vores kunder sætter pris på, vores evne til at tilpasse indsatsen ud fra deres konkrete behov og faktiske handlemuligheder. Det giver gode løsninger.

 

 

Eksempler på services

Kvalitet og ISO 9001

Implementeringen af ISO 9001 er for mange virksomheder den centrale rygrad i at skabe og lede kvalitet. Vi kan finde svagheder i din praksis og give dig en plan for at komme til certificeringspunktet. Vi kan også give din nuværende løsning et serviceeftersyn, så du kan beholde dit certifikat.

Se mere om ISO9001

CMMI modenhed

Vi har Danmarks største erfaring med praktisk implementering af CMMI, herunder at gennemføre assessments af as-is tilstanden.

Vi hjælper jer med at tage temperaturen på organisationen på en konstruktiv måde og giver dermed et super udgangspunkt for at vælge forbedringer i den rigtige rækkefølge.

Se mere om CMMI

Agil transformation

I skal i gang med en agil transformation eller måske er jeres tranformation gået lidt i stå.

Vi har et interviewværktøj til at vurdere situationen og give klar indikation om, hvilke metoder og transformationer, der vil virke bedst hos jer.

Se mere om agil transformation

Informationssikkerhed

Vi kortlægger dine behov og nuværende løsninger indenfor eks. GDPR og ISO 27001. Vi laver sammen en forbedringsplan som viser en overskuelig vej mod målet.

Se mere om ISO27001

Se mere om GDPR