Teamet bag Proces360

Disse folk gør Proces360 til en stærk samarbejdspartner

Carsten Højmose Kristensen

Principal Consultant, CEO
MSc Electrical Engineering, PhD, EBA

Se kort CV

Carsten har siden 2005 fungeret som konsulent indenfor CMMI, ISO9001, procesforbedring, kompetenceudvikling og ledelse. Baggrunden herfor er bla. 10 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og 5 års erfaring som adjunkt/forsker på universitetet.

Carsten er uddannet som civilingeniør i systemkonstruktion samt ph.d. Carsten var hovedkraften bag den vedholdende indsats, som har bragt softwarefirmaet Systematic til en officiel akkreditering som CMMI niveau 5. Carsten har været forretningsmæssigt ansvarlig for implementering af samtlige CMMI niveauer – fra niveau 1 til niveau 5.

De seneste 7½ år Carsten var i Systematic var som afdelingsdirektør med ansvar for forretningsudvikling for Systematics kunder indenfor søværn og for intern forbedring. Sidstnævnte omfatter procesforbedring, kvalitetssikring, IT sikkerhed, kompetenceudvikling og vidensnetværk. Har i samme periode været medlem af Systematics ledergruppe, været kvalitetschef, leder af styregruppe for forandring og deltager i tilsvarende styregruppe for kompetenceudvikling og uddannelse.

  +45 3089 3091
  chk@proces360.dk

Diego Børresen Lladó

Principal Consultant, CTO
BSc Electrical Engineering, HD-U

Se kort CV

Diego har siden 2005 fungeret som selvstændig IT ledelseskonsulent med rådgivnings- og implementeringsopgaver, der retter sig mod effektivisering af virksomhedens produktudviklings-aktiviteter, samt forandringsledelse og underviser.

Herudover har Diego fungeret som sparringspartner for R&D-ledelser, som projektkonsulent/rådgiver for projektledere, som projektdoktor for at søge ind til kerneproblemer og finde løsninger herpå, og ikke mindst som underviser i forskellige IT ledelsesorienterede kurser (projektledelse, CMMI, konfigurationsstyring, stage-gate modeller). De seneste 3 år har Diego været med i startup, med opbygning af software-afdeling, indførsel af DevOps samt IT-sikkerhed for en cloud-baseret GRC platform.

Baggrunden herfor er 16 års erfaring som udvikler, projektleder og linieleder i high-tech telekomleverandørerne Motorola og Ericsson.

Diegos uddannelsesmæssige baggrund er E-akademiingeniør og HD, International Business. Herudover er Diego bestyrelsesmedlem i IDA-IT, som er det næststørste fagtekniske selskab i Ingeniørforeningen.

  +45 2420 5136
  dbl@proces360.dk

Palle Herskind

Senior Consultant
BSc Electrical Engineering, HD-A

Se kort CV

Palle har mere end 30 års ledelseserfaring fra stillinger med ansvar for internationalt salg og markedsføring for danske højteknologi virksomheder, bl.a. Terma, EIVA og Trelleborg.

Han har arbejdet aktivt med virksomhedsstrategier og forretningsudvikling, og har opbygget salgs- og marketingafdelinger med fokus på realisering af virksomhedens strategiplaner gennem målrettet og effektiv salgsindsats.

Som medlem af ledergruppen i flere virksomheden har han været involveret i den daglige drift, og har som følge heraf bred forretningsmæssig forståelse samt teknisk og kommerciel indsigt. Hans kompetencer omfatter i særdeleshed generel ledelse, strategi og forretningsudvikling, salgsledelse, markedsføring, projektledelse, procesoptimering og innovation

Palle’s uddannelsesmæssige baggrund er BSc EE (Electrical Engineering) og HD (Marketing Management), og herudover har han deltaget i flere ledelsesorienterede kurser inden for salg, markedsføring, projekt- og kvalitetsledelse.

  +45 3043 0406
  herskind24@gmail.com

Marianne de Montis

Principal Advisor, Lead Auditor
Cand. Scient. Adm

Se kort CV

Marianne har været selvstændig virksomhedskonsulent siden 2017.

Hun arbejder med implementering og optimering af ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljøledelse, arbejdsmiljø, it sikkerhed og service management. Hun har desuden stået i spidsen for certificeringer indenfor alle systemområderne.

Herudover arbejder hun med CSR strategi, ansvarlig leverandørstyring og sikring af virksomhedernes overholdelse af eksterne krav, herunder persondataforordning og lovkrav.

Marianne har mere end 20 års ledererfaring, samt projektcheferfaring med store tværorganisatoriske forandringsprojekter.

Marianne er cand.scient.adm. og certificeret ITSM Consultant samt certificeret ISMS Lead Implementer. Desuden er Marianne uddannet adfærdsdesigner og lead auditor.

  +45 2811 9337
  mdm@montis.dk

John Thomsen

Senior Consultant
BSc Mech. Eng., Cert. Auditor, IPMA C

Se kort CV

John har siden 2003 haft egen konsulentvirksomhed med speciale inden for kvalitetsledelse og projektledelse og løser opgaver inden for rådgivning og implementering af systemer i organisationer samt undervisning.

John er maskiningeniør, certificeret auditor i ISO 9001 og IPMA Niveau C certificeret projektleder.

John har 20 års erfaring som kvalitetschef i større danske virksomheder f. eks. Haldor Topsøe, Oil Consult (nu COWI) og Elkraft (nu DONG Energy) og har haft ansvaret for etableringen og implementeringen af kvalitetssystemer efter ISO 9001. Procesoptimering af de interne processer har været vigtig.

Desuden har John 20 års erfaring som projektleder hos bl.a. Haldor Topsøe med projekter inden for procesanlæg, fabrikker og it-systemer. John er kvalitetsansvarlig i Dansk Projektledelse for deres certificeringsordning, som valideres af IPMA.

Herudover har John 10 års erfaring med undervisning af kvalitetsledere i ISO 9001 og af projektledere i IPMA og PMP både på eksterne og virksomhedsinterne kurser.

I IDA har John stiftet IDA Proces og er aktiv med at arrangere konferencer, seminarer, kurser og møder med ledelsesmæssigt og procesfagligt indhold.

  +45 2282 9814
  jt@qpconsult.com

Carsten Lund

Senior Consultant
MSc Mechanical Engineering

Se kort CV

Carsten har siden 2009 fungeret som selvstændig konsulent inden for sprøjtetstøbning, optimering og validering samt Lean/Six Sigma og kvalitetsledelse indenfor medical device branchen. Opgavefeltet dækker optimering af sprøjtestøbning, procesvalidering, dokumentation og statistiske analyser.

En række virksomheder benytter Carstens kompetencer til f.eks. at opstille DOE samt analysere disse, målesystemanalyser, valideringsprotokoller m.m. både i forbindelse med optimeringer/problemløsning og i forbindelse med validering.

Baggrunden herfor er mange års erfaring med sprøjtestøbeprocessen, kvalitetsledelse og projektledelse hos Nunc og Sonion og en evne for at tænke, analysere og handle procesorienteret,

Kunderne dækker en bred vifte både angående størrelse og lokalitet – kundelisten indeholder virksomheder med alt mellem 20 og 100.000 ansatte og geografisk placeret flere steder i Europa.

Carsten er uddannet som civilingeniør Mechanical Engineering samt Lean/Six Sigma Black Belt.

Carsten har 10+ års erfaring med kvalitetsledelse under ISO 9001, 820CFR og ISO13.485.

15+ års erfaring med anvendt statistik og Six Sigma værktøjer.

  +45 2588 0081
  clu@epsilonplus.dk

Hans Enggrob

Senior Consultant
MSc Civil Engineering, eMBA

Se kort CV

Hans er specialiseret i udviklingsstrategi, teknologiledelse, innovation og herunder implementering på ledelsesniveau af digitalisering i praksis.

Han har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør (anlægskonstruktion) og MBA (2003, innovation og teknologiledelse).

Han har en kompetencemæssig baggrund over 27 år dels som rådgivende ingeniør og specialist indenfor vand-, miljø- og industribranchen, dels som udviklingschef, produkt-, salgs-, portefølje- og projektmanager og dels som administrerende direktør og bestyrelsesformand i datterselskaber. Gennem flere års udstationering, har han bred international erfaring.

Kombinationen af nævnte kompetencer er anvendt til opbygning af erfaringer og styrker indenfor

  • Ledelse af forskning og teknologiudvikling
  • Produktudvikling og lancering
  • Projektledelse
  • Lead, pipeline, tilbuds- og salgsledelse
  • Forretningsudvikling og implementering
  • Strategiudvikling og virksomhedsledelse

  +45 2043 1916
  hge@lyninco.com