Case: Innovationsprocesser i miljøsektoren

To virksomheder samarbejder omkring større offentlige udbud. Hver virksomhed fik sin tilpassede innovationsproces. Fortsatte på egen hånd.

Virksomheden

To virksomheder inden for miljøsektoren har valgt at samarbejde omkring større offentlige udbud. Den ene virksomhed er en rådgivervirksomhed med omfattende erfaring inden for ledelse og projektering. Den anden virksomhed er en entreprenørvirksomhed med visioner og stort fokus på værdien af vidensarbejde.

Situationen

Kunderne ønskede at få formaliseret og forbedret de eksisterende innovationsprocesser. Det var vigtigt at kunne dokumentere kundernes kompetencer og vise eksempler herpå.

Opgaven

De to virksomheder ønskede støtte til opstart af systematiske innovationsaktiviteter i hver sin virksomhed. I forløbet var der fokus på synergi og samarbejde mellem virksomhederne, som en platform for at skabe effektive og individualiserede løsninger. Virksomhederne er samarbejdspartnere, har relaterede forretninger og fælles kunder.

Der blev gennemført to workshops, hvor virksomhedernes innovationspolitik blev formuleret. Efterfølgende blev identificeret og beskrevet processer og procedurer, som implementerer politikken, således der etableres klarhed over, hvordan systematisk innovation kan etableres i praksis. Dette omfattede også relevante aspekter af implementering og institutionalisering af innovationsaktiviteter.

Resultatet

De to virksomheder fik hver sit tilpassede udgangspunkt for innovationsprocesser. De prioriterede områder for innovation var

  • Udvikling af nye produkter og ydelser
  • Nye markeder for eksisterende produkter og ydelser
  • Omkostningsreduktioner, løsningsoptimeringer og tidsbesparelser
  • Udnyttelse af erfaringer fra gennemførte projekter med inddragelse af kunder og andre eksterne parter
  • Inddragelse af medarbejderne som kilde til innovationer
  • Fokus på intern læring fra erfaringer i organisationer.

Efterfølgende har de to virksomheder fortsat arbejdet med implementering.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Struktureret innovation
Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering

Kort fortalt: To virksomheder inden for miljøsektoren har valgt at samarbejde omkring større offentlige udbud. De to virksomheder fik hver sit tilpassede udgangspunkt for innovationsprocesser og fortsatte arbejdet med implementering.