Case: Forandringsprojekt i stor intern IT-afdeling

SCAMPI-A appraisal. Niveau 2 modenhed. "Eksamen" bestået.

Virksomheden

 Stor dansk serviceorganisations interne it-udviklingsafdeling med 400 ansatte. IT afdelingen består dels af en ISO20000/ITIL baseret driftsenhed, en SAP udviklingsenhed samt en udviklingsenhed med diverse platforme (Java, .NET, Unix osv.).

Situationen

Ledelsen ønskede at forbedre sin konkurrenceevne, produktivitet og kvalitet ved at styrke sine IT-udviklingsprocesser og opnå et CMMi niveau 2 inden udgangen af 2007. Virksomheden havde allerede inden da arbejdet med CMMI i en periode, men så det som lidt af en udfordring at få omsat den teoretiske model til konkrete metoder og arbejdsgange, der kan bruges i projekternes dagligdag.

Opgaven

I 1½ år var vi ekstern konsulent på opgaven, som faglig leder og modelekspert for en intern projektgruppe. Arbejdet begyndte med at finde styrker og svagheder i de eksisterende arbejdsgange via en række CMMI self-assessments. Dette kombineret med viden om hvor og hvordan, der bedst kunne sættes ind, var udgangspunktet for en fælles implementering af de syv procesområder på niveau 2.

En del af arbejdet bestod i at overbevise og coache de forskellige niveauer af ledelsen, dels i forståelsen af de nye krav til dem og dels med at sætte sig for bordenden i forankringen af de nye processer.

Resultatet

Virksomheden gennemgik en formel SCAMPI-A appraisal i september 2007, hvor et repræsentativt udsnit af virksomhedens projekter, der har gennemført ledelsen af projekterne i overensstemmelse med kravene til en niveau 2 modenhed, blev vurderet og bestod ”eksamen” (SEI’s officielle side over SCAMPI-A appraisals).Der er flere projekter, der succesfuldt har leveret produkter og services til tiden, i bedre kvalitet og med tilfredse kunder – altså de har levet op til målsætningen for CMMI implementeringen.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Objektiv forståelse gennem opsamling og analyse af data
Gå hjem-møde i København den 22. januar 2019, 16-18 i Ingeniørhuset, København.
Opnå organisatorisk læring gennem objektiv evaluering af et komplekst projektforløb.
Gå hjem-møde i København den 29. januar 2019, 16-18 i Ingeniørhuset.
Når processer skal strømlines for at sikre skalering og kvalitet

Kort fortalt: Virksomheden gennemgik en formel SCAMPI-A appraisal, hvor et repræsentativt udsnit af virksomhedens projekter, der har gennemført ledelsen af projekterne i overensstemmelse med kravene til en niveau 2 modenhed, blev vurderet og bestod ”eksamen”.