Case: Kvalitetsledelse i den maritime sektor

Udlicitering af kvalitetsledelsen. Nye impulser og værdiskabelse. Nyt moderne og velfungerende kvalitetsstyringssystem.

Virksomheden

Virksomheden fremstiller egenproducerede software- og hardwareprodukter. Ligeledes sælges, udlejes og serviceres tredjepartsprodukter. Virksomheden har været ISO 9001-certificeret i en årrække.

Situationen

Kunden ønskede at udlicitere driften af kvalitetsledelsen for at få nye impulser og sikre værdiskabelse. Kvalitetsstyringssystemet er på dansk og papirbaseret.

Opgaven

I første omgang skulle kvalitetsstyringssystemet vurderes i sin oprindelige tilstand. Herefter skulle strukturelle ændringer foreslås ud fra nytteværdi og processernes faktiske implementering. Da virksomheden er meget international, skulle systemet samtidigt oversættes og gøre tilgængeligt elektronisk.

Opgaven omfattede også rapportering på kvalitets-KPI´er, løbende udarbejdelse af ledelsesrapporter (eks. på uddannelse og profitabilitet) samt udarbejdelse af forskellige ad-hoc analyser.

Resultatet

Virksomheden har i dag et velfungerende kvalitetsstyringssystem. Det er skrevet på engelsk og er gjort tilgængelig via et webbaseret system (Wiki). Denne samarbejdsplatform anvendes bredt i virksomheden, også til at foreslå forbedringer.

Ledelsesrapporteringen udarbejdes månedligt og kvartalsvist. Ledelsen bruger aktivt informationerne, og der justeres løbende til i forhold til behov og form.

Virksomheden udtrykte stor tilfredshed med forløbet og er efter flere år fortsat vores kunde.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Kvalitetsledelse, der sikrer bedre resultater
Dedikeret kvalitetsspecialist sikrer arbejdet bliver gjort og frigiver ledelsesressourcer
Artiklen ser på, hvordan virksomheden med den risikobaserede tilgang til kvalitetsledelse kan optimere processer og kvalitetssikring uden at gå på kompromis med ISO9001 standardens krav, men endnu vigtigere ikke forringer kvaliteten ved afbureaukratiseringen.
Kvalitet og performance opnås ved implementering af udvidede, branchespecifikke standarder
Udvidelse af at ISO 9001 system med ISO 27001 - her er punkterne som man skal være opmærksom på

Kort fortalt: Kunden ønskede at udlicitere driften af kvalitetsledelsen for at få nye impulser og sikre værdiskabelse. Virksomheden har i dag et moderne og velfungerende kvalitetsstyringssystem, der lever op til alle forventninger.