Case: Stor offentlig serviceleverandør

Offentlig IT-udviklingsafdeling. Ønskede effektivisering og modning. Store udfordringer. Fortsatte modningsprocessen ved egen hjælp.

Virksomheden

Virksomheden er en stor dansk serviceleverandør, der i stigende grad baserer sine services på en IT-platform. Virksomhedens IT udvikling og drift er interne funktioner.

Situationen

IT-udviklingsafdelingen (kunden) har valgt at styrke udviklingsafdelingens projekt- og udviklingsevne for at leve op til stigende kundekrav og forventninger om øget effektivisering. Kunden har valgt at bruge CMMI som rammeværk for denne forbedring, fik foretaget en indledende analyse, herfra fastlagt en indsatsplan, som blev implementeret med involvering af afdelingens folk.

Opgaven

Vi var i første omgang forandringsprojektleder, og i denne proces indgik vi på alle niveauer i forandringsarbejdet – medarbejdere, projektledere, mellemledelse og øverste ledelse. Som uvildig part kan vi være sparringspartnere for de udviklingsansvarlige i forbindelse med omorganisering, strategivurdering, stillingsbesætning og generel vurdering af situationen, så troen på, at resultaterne nok skal komme, styrkes.

Resultatet

Kunden opnåede den ønskede modning af udviklingsafdelingen, trods store udfordringer, og har fortsat modningsprocessen efterfølgende ved egen hjælp.

Relateret

Hvis du vil vide mere ... så er der links til relateret herunder.

Strategiimplementering, transformationsledelse, procesimplementering

Kort fortalt: Kunden var en IT-udviklingsafdeling, som opnåede den ønskede effektivisering og modning af udviklingsafdelingen, trods store udfordringer, og har fortsat modningsprocessen efterfølgende ved egen hjælp.